Offensief tegen asociaal gedrag

Offensief tegen asociaal gedrag

Door Guusje ter Horst op 24 januari 2008 Delen  

Om het toenemend asociaal gedrag tegen mensen die werken in een publieke
functie tegen te gaan zet ik een offensief in. Daarvoor stel ik de komende drie
jaar 6,5 miljoen euro beschikbaar: agressie en geweld tegen mensen met een
publiek taak is onacceptabel!

De feiten

Uit onderzoek blijkt dat in 2006 tweederde van de werknemers die werken voor
het publiek, te maken heeft gekregen met ongewenst gedrag. In de meeste gevallen
ging het om verbaal geweld, maar ongeveer een kwart van de werknemers kreeg ook
fysiek geweld te verduren (slaan en schoppen). Het ergst is de situatie voor
treinconducteurs, gevangenispersoneel en mensen op de ambulance: zij hadden
bijna allemaal (90 tot 100 procent) last van agressie en geweld. Dit varieerde
van schelden, vernederen en treiteren tot fysiek geweld.

Het Offensief

Uitgangspunt van het programma ‘Veilige publieke taak’ is dat de werkgevers
in de verschillende sectoren hun werknemers moeten beschermen tegen geweld en
goed moeten reageren als het toch plaatsvindt.

Van de 6,5 miljoen euro die het kabinet de komende drie jaar voor het
programma uittrekt, is 2,5 miljoen euro bestemd voor werkgevers die een
bijzondere aanpak ontwikkelen. Daarbij is het de bedoeling de ervaringen en
oplossingen te verspreiden, zodat de verschillende sectoren en werkgevers van
elkaar kunnen leren. Daarvoor zal een kennisbank worden ingericht.

Een andere maatregel is dat de politie en het Openbaar Ministerie adequaat en
overal op dezelfde manier optreden. De Officieren van Justitie eisen bij geweld
tegen mensen die werken voor het publiek nu al een twee keer zo hoge straf als
normaal.

Daarnaast zal ik de centrale regie voeren als ondersteuning voor de
verschillende sectoren. Ook zal ik een uniforme norm laten ontwikkelen over wat
nog wel en niet meer acceptabel is: klagen mag uiteraard wel, je hart luchten
ook, maar schelden niet en geweld al helemaal niet. Daarnaast zal ook onderzoek
gedaan worden naar de oorzaken van geweld tegen toezichthoudend, hulpverlenend
en dienstverlenend personeel.

Steun in de kamer

PvdA Tweede-Kamerlid Attje Kuiken, woordvoerder op dit onderwerp, is blij met
het offensief:  ‘Politieagenten, ambulancepersoneel en verplegers beschermen
onze levens maar krijgen zelf vaak te maken met agressie en geweld en zijn
daardoor hun leven niet zeker. Conducteurs en buschauffeurs worden
geconfronteerd met geweld van reizigers, medewerkers van de sociale dienst
worden bedreigd door hun cliënten. Onacceptabel!’

Kuiken vervolgt. ‘Ik ben erg blij met het offensief dat de minister is
begonnen om agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak aan te
pakken. Deze mensen moeten wij beschermen. Het gevoel geven dat ze er niet
alleen voor staan. Het is belangrijk dat wij elkaar aanspreken op asociaal
gedrag maar ook dat daders hard en direct worden aangepakt en dan bedoel ik niet
alleen met een geldboete.’ 

Delen: