Vereenvoudig AWBZ, zorg dichtbij huis

Vereenvoudig AWBZ, zorg dichtbij huis

Door Agnes Wolbert op 31 mei 2011 Delen  

De PvdA wil de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) hervormen. Mensen die zorg, begeleiding of ondersteuning nodig hebben, zijn nu nog afhankelijk van drie verschillende financieringsstromen. Dat betekent in de praktijk: drie verschillende manieren van indicatiestelling, drie keer verschillend afrekenen en talloze organisaties die allemaal anders werken. De PvdA wil hier een einde aan maken door de AWBZ te vereenvoudigen en de zorg dichter bij huis te plaatsen. Vandaag presenteer ik de nota ‘Zorg voor eenvoud en nabijheid – Herziening stelsel AWBZ’ (pdf).

De PvdA ondersteunt de plannen van het kabinet om onderdelen uit de AWBZ naar de gemeenten over te hevelen. Het gaat om de begeleiding en de dagopvang. Maar de PvdA wil hier een stap verder zetten: alle zorg gaat naar de gemeenten, behalve de intensieve 24-uurszorg. Wat de PvdA betreft is straks alles wat mensen thuis aan zorg en ondersteuning nodig hebben de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Als zorg dichtbij voor de mensen beschikbaar is, zijn de mogelijkheden om herkenbare zorg op maat  te organiseren, het grootst. Bovendien wordt het eenvoudiger om vanuit één hand verschillende taken beter op elkaar af te stemmen. Mensen zien nu door de bomen het bos niet meer.

Door de reguliere AWBZ-zorg over te hevelen naar de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), blijft alleen de intensieve 24-uurszorg in de AWBZ. De PvdA wil, zonder marktwerking, de intensieve 24-uurszorg onder brengen in de Zorgverzekeringswet. Het voordeel is dat er dan twee financieringsstromen overblijven.

Door de 24-uurszorg in de AWBZ onder te brengen in een bestaande regeling in de Zorgverzekeringswet (Zvw) kan marktwerking worden voorkomen. Die regeling bepaalt namelijk, dat er voor bepaalde zorg een vast tarief en capaciteit kan worden afgesproken.

De PvdA wil met de deze voorstellen daadwerkelijk een sterke vereenvoudiging van het systeem, zonder introductie van markt, zorg dichtbij en op maat.

 Nota Zorg voor eenvoud en nabijheid