Noodopvang binnenkort verleden tijd

Noodopvang binnenkort verleden tijd

Door Nebahat Albayrak op 11 december 2009 Delen  

De noodopvang voor asielzoekers is binnenkort verleden tijd. Het fenomeen,
zoals ontstaan onder het vorige kabinet toen de uitvoering van asielaanvragen en
terugkeer van asielzoekers vast liep, gaat heel snel tot het verleden behoren.
Met de invoering en snelle uitvoering van het pardon is het grootste probleem al
opgelost.

Van de kleine ‘restgroep’ die na het pardon nog in de noodopvang verblijft,
heeft een groot deel medische problemen. Met de afgelopen maandag naar de Kamer
gestuurde brief over de uitvoering van de motie Spekman (opvang voor medische
gevallen) is de grootste angel eruit gehaald. Zowel in praktische zin, als wat
betreft de grootste zorg bij de meeste bestuurders. Het onlangs gepubliceerde
onderzoek onder een aantal gemeenten die nog noodopvang hebben, dateert van voor
deze brief.

In het bestuursakkoord dat VNG en Rijk samen sloten, werd afgesproken ook de
noodopvang eind 2009 te beëindigen. De combinatie pardon, uitvoering motie
Spekman voor medische gevallen én de goede en praktische samenwerking met
gemeenten, maakt dat ik er van overtuigd ben dat we de oplossing in zicht
hebben. De meeste gemeenten hebben de noodopvang inmiddels al gesloten. Met de
paar gemeenten die nog noodopvang hebben, werk ik projectmatig aan het overbodig
maken van die opvang.

Dat doe ik door op alle rechtmatig verblijvenden in de noodopvang voor het
eind van het jaar een beslissing te nemen over hun openstaande procedures. Wie
alsnog wordt toegelaten, krijgt een vergunning en de daarbij behorende opvang in
de gemeenten. Wie een afwijzende beslissing krijgt, heeft definitief
duidelijkheid en kan via de opvang in Ter Apel werken aan de terugkeer. Zo wordt
er voor elke persoon een oplossing gevonden.

Bij gemeenten waar ik langs ga, proef ik enthousiasme over deze aanpak.
Gemeenten zitten niet te wachten op het onnodig maken van kosten. Het is alle
bestuurders te doen om echte oplossingen voor een echt probleem.