Nieuws over voorlopig pensioenakkoord

Nieuws over voorlopig pensioenakkoord

Door Lodewijk Asscher op 5 juni 2019 Delen  

Hoe zorgen we met zijn allen voor een ontspannen oude dag voor iedereen? Waarin je nog fit genoeg bent om te kunnen genieten van het leven? Dat is een van de belangrijkste onderwerpen voor velen van ons.

Want daar willen we allemaal zeker van zijn.  Maar voor veel mensen is het pensioen nu een bron van zorg. De afgelopen jaren zijn miljoenen Nederlanders gekort op hun pensioen terwijl veel mensen amper pensioen opbouwen. En veel mensen vragen zich af of ze de AOW-leeftijd gezond gaan halen.

Vandaag hebben de vakbonden, de werkgevers en het kabinet hun hoofdlijnenakkoord gepresenteerd. De inzet van de PvdA was: voorkomen van onnodige kortingen op de pensioenen, een goede regeling om eerder te stoppen met werken voor wie dat nodig heeft, langzamer stijgen van de AOW-leeftijd en beter beschermen van zelfstandigen.

Hierover heeft het kabinet de volgende toezeggingen gedaan:

  1. De AOW-leeftijd wordt de komende jaren bevroren. Daarna stijgt hij minder snel. De situatie was dat voor ieder jaar dat we langer leven, er ook een jaar langer gewerkt moest worden. Dat wordt nu 8 maanden.
  2. Mensen die dat nodig hebben kunnen  via nadere afspraken drie jaar eerder met vroegpensioen. Daarvoor is ook 800 miljoen apart gezet. Dat is heel belangrijk voor al die bouwvakkers, politiemensen of verpleegkundigen die nu zwaar werk doen.
  3. Zelfstandigen kunnen straks makkelijker pensioen opbouwen en krijgen een collectieve bescherming tegen arbeidsongeschiktheid tegen een schappelijke premie. Dat betekent zekerheid voor heel veel Nederlanders.
  4. Er komt een nieuw pensioencontract met minder strenge rekenregels. Daardoor hoeft er niet gekort te worden bij een dekkingsgraad tussen de 100 en 104%. Dat betekent dat de meeste kortingen op de pensioenen voorlopig van de baan zijn en dat er eerder geïndexeerd kan worden. En dat is broodnodig, want veel ouderen hebben die kortingen de afgelopen jaren gevoeld.

Hoe gaat het nu verder? Veel moet nog worden uitgewerkt. Daarom hebben we ook – samen met GroenLinks – een expliciet voorbehoud gemaakt. We willen zeker weten dat de regeling ook echt helpt voor die politiemensen, werkers in de zorg, havenarbeiders en anderen die vaak jong begonnen zijn. En we steunen veranderingen in contract en premieregeling alleen als het kabinet overtuigend heeft aangetoond dat dat goed uitpakt voor jong én oud. Voor mensen met een lager of middeninkomen. Voor de zelfstandigen. Dat betekent dat het kabinet de beloftes zal moeten waarmaken om onze steun daadwerkelijk te verdienen.

We willen zeker weten dat de regeling ook echt helpt voor die politiemensen, werkers in de zorg, havenarbeiders en anderen die vaak jong begonnen zijn.

De FNV legt het akkoord nu voor aan haar leden. Dat lijkt me hartstikke goed. Ik hoor ook graag hoe jij erover denkt. Want pensioen is een onderwerp dat ons allemaal aangaat.

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken. Doe mee!

Word nu lid