Nieuwe wegen, de toekomst van de Publieke Sector

Nieuwe wegen, de toekomst van de Publieke Sector

Door De Redactie op 21 januari 2012 Delen  

Het Congres heeft de conceptresolutie Nieuwe Wegen (pdf) behandeld, een nieuwe sociaaldemocratische visie op de toekomst van de  publieke sector.  Er werd een motie aangenomen, die stelt dat de als het begin van een discussie in de partij moet worden gezien en niet als het eindpunt, en dat de resolutie ‘na vaststelling door het congres kan dienen als ondersteuning van discussies die in afdelingen, in conferenties en met de samenleving gevoerd dienen te worden.’

Het partijbestuur wordt uitgenodigd om ‘aan een volgend congres als uitvloeisel van die nog te voeren discussies een beknopte resolutie voor te leggen die houvast geeft over de huidige sociaaldemocratische visie op de publieke sector.’

Verder zijn na een uitgebreide discussie verschillende wijzigingen in de resolutie aangebracht.

Update 24-2: Definitieve versie (pdf) >

Delen: