Nieuwe verlofregels flinke stap vooruit

Nieuwe verlofregels flinke stap vooruit

Door Grace Tanamal op 10 oktober 2014 Delen  

De nieuwe verlofregels zoals die door minister Asscher zijn voorgesteld gaan een forse bijdrage leveren aan het beter combineren van arbeid en zorgtaken. Ik vind het belangrijk dat deze stap nu gemaakt wordt, want zo wordt beter recht gedaan aan iedereen die werkt en tegelijk zorgt voor anderen.

Op dit moment kan alleen zorgverlof opgenomen worden voor de partner of ouders van iemand die zorg nodig heeft. Dat gaat veranderen. Straks kunnen ook andere familieleden, buren of vrienden verlof opnemen om voor een ander te zorgen. Dat is een hele verbetering en een steun in de rug voor al die mantelzorgers die zorgtaken beter kunnen verdelen. De kans op overbelasting van mantelzorgers gaat daarmee omlaag. Daarnaast wordt nu ook recht gedaan aan de situatie van alleenwonenden. Ook voor hen kan er nu iemand uit eigen kring zorgverlof opnemen, dit was voorheen niet mogelijk. Verder wordt het ook mogelijk om voor een bepaalde periode korter te gaan werken, om daarna weer terug te vallen op de reguliere uren. Tot slot komt er de mogelijkheid dat als iemand regelmatig moet worden begeleid naar een arts of ziekenhuis er beroep kan worden gedaan op het calamiteitenverlof.

Ook zijn er goede voorstellen gedaan met betrekking tot het ouderschapsverlof. Zo is de eis geschrapt dat een werknemer een jaar in dienst moet zijn, voor verlof mag worden opgenomen. Het is goed dat dit van de baan is, iedereen heeft recht op ouderschapsverlof, ongeacht hoe lang het dienstverband loopt. Daarnaast krijgen vaders het wettelijk recht om, naast de twee dagen vaderschapsverlof, nog drie dagen thuis te blijven om voor moeder en kind te zorgen. Nu zijn er nog werkgevers die eisen dat vaders na twee dagen weer komen werken. Ook vind ik het belangrijk dat moeders waarvan het kindje in de couveuse moet verblijven, het recht krijgen om in elk geval tien weken thuis nog voor het kindje te zorgen. Tot slot is het een bijzonder goede zaak dat de minister heeft besloten dat het recht op uitkering en verlof op de vader kan worden overgedragen, in het verdrietige geval als een moeder sterft in het kraambed, of vlak daarna.

Met de modernisering van deze verschillende verlofregelingen worden in één keer flinke stappen gezet om werk en zorg te combineren. Ik ben blij dat we deze stappen kunnen zetten.

Delen:

Berichten