Beroepscommisie vastgesteld

Beroepscommisie vastgesteld

Door De Redactie op 27 april 2013 Delen  

Het Congres heeft zojuist ingestemd met de voordracht van het partijbestuur voor de vernieuwde samenstelling van de beroepscommissie. Nieuw zijn Annebeth Evertz, Tjeerd van Rij en Peter de Lange. Winnie Blok-Melai en Maarten Oosterhagen zijn herkozen.

De beroepscommissie doet bindende uitspraken in beroep in geval van royement, alsmede in die gevallen waarvan de beslissing in beroep door de statuten en reglementen aan haar is opgedragen. De commissie bestaat uit vijf leden die door het Congres worden gekozen voor een periode van vier jaar. De verkiezingen vinden elke twee jaar plaats.

De vernieuwde samenstelling:

Winnie Blok-Melai
is in 2008 door het Congres als (plaatsvervangend) lid van de Beroepscommissie gekozen. Winnie is jurist en oud-raadslid, oud-wethouder en bestuurslid van Amstelveen.

Maarten Oosterhagen
is lid van de Beroepscommissie sinds 2008. Maarten is jurist en werkzaam bij de gemeente Rotterdam.

Annebeth Evertz
is werkzaam als juridisch beleidsadviseur bij de gemeente Bergen op Zoom. Daarnaast is zij fractievoorzitter van de Zeeuwse Statenfractie.

Tjeerd van Rij
is momenteel rechter. In het verleden is hij onder andere wethouder te Leiden geweest.

Peter de Lange
is sinds 2005 actief in de Jonge Socialisten. Daarnaast is hij actief in gewest en afdeling Utrecht.

Delen: