Nieuwe samenstelling beroepscommissie

Nieuwe samenstelling beroepscommissie

Door De Redactie op 20 januari 2015 Delen  

Het Congres heeft ingestemd met de voordracht van het partijbestuur voor de vernieuwde samenstelling van de beroepscommissie. Nieuw zijn Arie de Jong en Jan van der Steenhoven. Tjeerd van Rij, Annebeth Evertz en Peter de Lange zijn herkozen.

De beroepscommissie doet bindende uitspraken in beroep in geval van royement, alsmede in die gevallen waarvan de beslissing in beroep door de statuten en reglementen aan haar is opgedragen. De commissie bestaat uit vijf leden die door het Congres worden gekozen voor een periode van vier jaar. De verkiezingen vinden elke twee jaar plaats.

De vernieuwde samenstelling:

Annebeth Evertz

is werkzaam als juridisch beleidsadviseur bij de gemeente Bergen op Zoom. Daarnaast is zij fractievoorzitter van de Zeeuwse Statenfractie.

Arie de Jong

is sinds 1982 actief in de Partij van de Arbeid. In bijna alle geledingen van de partij en in diverse volksvertegenwoordigende en bestuursfuncties heeft Arie een rol gespeeld. Tot een jaar geleden was hij voorzitter van de Reglementencommissie.

Tjeerd van Rij

is rechter. In het verleden is hij onder meer wethouder in Leiden geweest.

Peter de Lange

is sinds 2005 actief in de Jonge Socialisten, en actief in gewest en afdeling Utrecht.

Jan van der Steenhoven

is advocaat en plaatsvervangend rechter. Hij is lid van de Rode Ondernemers.

Delen: