Nieuwe richtlijn goede stap tot verlagen energiegebruik

Nieuwe richtlijn goede stap tot verlagen energiegebruik

Door Anne Koning op 12 februari 2015 Delen  

De PvdA in de Eerste Kamer is enthousiast over een richtlijn die ervoor moet zorgen dat we 20% minder energie gaan gebruiken. Energiebesparing is een belangrijk onderdeel van het verduurzamen van de energievoorziening. En die duurzaamheid is nodig om de wereld ook leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Het doel en de weg daar naartoe deelt de Eerste Kamerfractie van de PvdA dan ook van harte. Maar het is wel belangrijk dat er duidelijke afspraken komen over de uitvoering. 

Het wetsvoorstel werd op 10 februari behandeld in de Eerste Kamer. De actualiteit toont aan dat energiebesparing niet alleen morgen, maar ook nu al wenselijk is. De problemen in Groningen laten zien dat er des te meer reden is door te werken aan de verduurzaming van de energieproductie, oftewel om meer en meer over te gaan tot duurzame energieopwekking en tegelijk om energiegebruik te besparen.

‘Artikel 8 van de richtlijn kent verplichtingen op het gebied van energie-audits. Dat zijn onderzoeken die laten zien hoeveel energie een bedrijf nu gebruikt en welke investeringen uiteindelijk een besparing van energiegebruik (en euro’s) oplevert. Zo kan het isoleren van een pand al snel terugverdiend worden.’

Maar ook zonder deze richtlijn is er al een regeling (activiteiten milieubeheer) om bedrijven energiebesparende maatregelen, die een terugverdientijd van vijf jaar of minder hebben, te laten nemen. Dus wil de PvdA in de Eerste Kamer weten hoe de overheid erop toeziet dat bedrijven hier ook echt navolging aan geven. Zonder stok achter de deur hebben richtlijnen immers weinig zin. Ik wil dan ook van de minister weten wat hij doet als de lokale overheden de richtlijnen niet controleren.

Ten slotte stelde ik de minister vragen over het overstappen van zogeheten ‘gasnetten’ naar ‘warmtenetten’. Als nu nieuwe gasnetten worden gemaakt, ter vervanging van de oude, dan stappen huishoudens niet snel over op warmtenetten. En de vraag is ook wie de aanleg van die netten betaalt.

Al met al is het goed dat men het erover eens is het energieverbruik met twintig procent te verlagen. De volgende stap is de uitvoering. Ik zie de antwoorden van de minister tegemoet.

Delen: