Nieuwe PGB’s zijn hard nodig

Nieuwe PGB’s zijn hard nodig

Door Agnes Wolbert op 15 september 2010 Delen  

Veel mensen die eigenlijk recht hebben op een persoonsgebonden budget (PGB)
zitten momenteel zonder zorg omdat de minister de PGB’s heeft stopgezet. Ik
begrijp dat de minister tekorten moet oplossen, maar deze ingreep leidt tot
beschamende situaties. Mensen die volledig afhankelijk zijn van zorg worden
brutaal in de kou gezet. Daarom heb ik de minister opgeroepen om met de
patiëntenorganisaties om de tafel te gaan en in een brief verslag te doen van de
voorgestelde oplossingen. Mocht de inhoud van die brief mijn zorgen niet
wegnemen, dan volgt een spoeddebat. Update: Inmiddels
heeft
minister Klink toegestemd in alle doelen die we hadden gesteld
. Mensen die
bijvoorbeeld palliatieve zorg nodig hebben, krijgen weer een PGB als ze dat
willen en de schrijnende gevallen krijgen alsnog een PGB. Ik ben hier erg
tevreden over.

Het gaat vaak om mensen die flink lijden onder het ontbreken van zorg. Dan
kan het gaan om chronisch zieken en gehandicapten, ouders van meervoudig
gehandicapte kinderen en bijvoorbeeld ouderen die terminale zorg nodig hebben.
Ik zou graag zien dat deze mensen een korte tweede beoordeling krijgen. Dat zou
dan moeten gebeuren binnen een week en zonder eindeloze procedures, zodat ze
snel uitsluitsel krijgen over hun situatie. Ik hoop niets liever dan dat de zorg
voor deze mensen binnen korte tijd op gang komt.

Het alternatief van de minister biedt namelijk weinig uitkomst. Hij zou graag
zien dat deze cliënten aankloppen bij AWBZ-instellingen. Wat hij lijkt te
vergeten is dat deze instellingen vaak enorme wachtlijsten hebben en al ver
boven hun capaciteiten werken. Daardoor leidt deze route onvermijdelijk tot een
trage bemiddelingsmolen. Maar de ernst van de klachten is te groot en urgent
voor tijdrovende procedures. Nieuwe persoonsgebonden budgetten worden volgens de
huidige plannen niet vrijgegeven voor 2011. Dat is in deze schrijnende gevallen
geen optie. Daarom is het wat mij betreft noodzakelijk dat de minister zo snel
mogelijk de handen uit de mouwen steekt.