Nieuwe kansen voor WSW en Wajong

Nieuwe kansen voor WSW en Wajong

Door Mariëtte Hamer op 17 februari 2011 Delen  

Het kabinet is druk bezig met een plan voor, zoals dat heet, de onderkant van
de arbeidsmarkt. De bedoeling is dat de Bijstand, de Wajong en de sociale
werkplaatsen worden samengevoegd. Tegelijk moet er voor honderden miljoenen
bezuinigd worden. Een oneerlijke aanval op de mensen die het al niet cadeau
krijgen; daar kunnen wij als PvdA zeker een eerlijker alternatief voor bedenken.
Omdat je goede plannen niet alleen in de Haagse snelkookpan kunt bedenken
organiseerden we gisteren een discussieavond in de Tweede Kamer.

Gelukkig was het een fijne mix van belangstellenden: wethouders en
directeuren zaten schouder aan schouder met Wajongers die over hun ervaringen
vertelden. Ook was er een mooie inleiding door wethouder Marco Florijn en
vertelde ik over ons plan ‘Kansen geven, kansen grijpen’. Marco Florijn vertelde
over de slapeloze nachten die hij wel eens heeft als hij denkt aan de enorme
bezuinigingen die gevraagd worden van een kwetsbare groep. Ik vertelde over mijn
broer Koos, die de weg naar geluk kon vinden via de sociale werkplaats. Van FNV
waren onder andere Leo Harteveld en Edith Snoey er, ook de Landelijke
Cliëntenraad en re-integratiekoepel Boaborea had een afvaardiging gestuurd.

Maar de meeste aandacht ging uit naar al die betrokken PvdA’ers in de zaal.
Ze kwamen uit het hele land om te vertellen over de kabinetsplannen en hoe ze de
toekomst zien, of om goede kritiek te geven op onze voorstellen. Ze riepen ons
op om ook de stoere, economisch sterke kant van de sociale werkplaats toe te
lichten: mensen doen nuttig werk terwijl ze anders achter de geraniums zouden
zitten! Ze lieten ons weten dat dit kabinet de boel afbreekt door zoveel geld
uit de WAjong te trekken, maar dat we wel kritisch moeten kijken waar zo’n
wajonguitkering beperkend kan werken. Ze waren kritisch over het door ons
voorgestelde quotum maar zagen ook waarom het onmogelijk is om werkgevers grote
stappen te laten zetten zonder een vorm van dwang.

De belangrijkste boodschap van al die betrokken mensen in de zaal: doe je
best voor de Wajong! Strijd voor een fatsoenlijke sociale werkplaats! En rem dit
kabinet af, overal waar het oneerlijke maatregelen neemt. Hartstikke goed om te
horen dat deze onderwerpen een warm hart worden toegedragen. We doen ons best om
ervoor te zorgen dat, ook op de arbeidsmarkt, iedereen meetelt.