Nieuwe kansen voor een Sociaal Europa

Nieuwe kansen voor een Sociaal Europa

Nieuwe kansen voor een Sociaal Europa
 Foto Wikipedia / Arsène Heitz

Door Agnes Jongerius op 28 oktober 2015 Delen  

De PvdA Europa verwelkomt de aankondiging van de Europese Commissie om de regels te herzien die uitbuiting van buitenlandse werknemers en sociale dumping mogelijk maken. Zowel mensen als fatsoenlijke bedrijven worden hier immers de dupe van. Eerlijke arbeidsmobiliteit en een strenge aanpak van misbruik moeten onderdeel uitmaken van dit voorstel. Dit werd aangekondigd in het werkprogramma van de Europese Commissie voor het komende jaar.

Sociaal beleid
Ook wil de Commissie meer aandacht voor de sociale zorgen van mensen als er economisch beleid wordt opgesteld. Daarbij is het cruciaal dat er niet alleen gekeken wordt naar de hoeveelheid werk, maar ook naar de kwaliteit van het werk. Een belangrijk onderdeel is de hoogte van het salaris, want op dit moment zijn er teveel mensen die te weinig verdienen om rond te komen. Eerlijk werk betekent ook voldoende salaris, zodat mensen boodschappen kunnen doen en de huur kunnen betalen. Daar moet de komende jaren hard aan gewerkt worden.

Andere sociale voorstellen gaan in op betere handhaving van de regels voor het wegvervoer. Nu moeten vrachtwagenchauffeurs veel te lang achter het stuur zitten, waardoor zij hun gezinnen te weinig zien.

Betere regelgeving
Het is goed om Europese regelgeving tegen het licht te houden, maar we moeten oppassen dat belangrijke verworvenheden niet op de helling gaan. Europa heeft een hoop bereikt op het gebied van sociale rechten, volksgezondheid, milieu en consumentenbelangen en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Betere regelgeving is regelgeving die mensen beter beschermt.

Het Commissie Werkprogramma voor 2016 schept hoge verwachtingen op sociaal gebied. De eerste aanzet ziet er veelbelovend uit, maar mensen in Europa zitten niet te wacht op beloftes – maar op resultaten. Vanuit het Europees Parlement zal ik mijn best doen om de Commissie aan deze beloftes te houden.

Delen: