Nieuwe inspanning nodig voor verheffing en verbinding

Nieuwe inspanning nodig voor verheffing en verbinding

Door Diederik Samsom op 7 februari 2015 Delen  

Onze droom van een samenleving waarin mensen uit alle sociale milieus in staat zijn de grenzen te doorbreken en zich met elkaar verbonden voelen, staat onder druk. Het Sociaal en Cultureel Planbureau toonde aan dat er een hardnekkige scheiding dreigt tussen een kansarme onderlaag en een bovenlaag met alle mogelijkheden. En die kloof gaat over meer dan inkomen en vermogen. Ook bij andere vormen van menselijk kapitaal, zoals arbeidsmarktpositie, gezondheid, partnerkeuze en maatschappelijke status, neemt de kloof toe.

Die kloof groeit in de breedte én in diepte: de verschillen worden hardnekkiger en dreigen een erfelijk karakter te krijgen. Mensen met een hoge opleiding kiezen een partner met hoge opleiding en krijgen kinderen met een zeer grote kans op een hoge opleiding, en begeven zich in kringen van mensen met een hoge opleiding. Hetzelfde geldt voor mensen met een lagere opleiding. Er is steeds minder contact tussen de kansrijken en de achterblijvers. Sociaal-democraten mogen zich hier nooit bij neerleggen. Verheffing en verbinding is onze kernopdracht. Om die te vervullen in een nieuwe tijd is nieuwe inspanning nodig.

Ons onderwijs moet beter. Dat blijft onze eerste opdracht. De grandioze verheffing die ons onderwijs de afgelopen decennia heeft gerealiseerd mag niet stoppen nu de te overbruggen achterstanden hardnekkiger worden. De grootste mogelijkheden liggen vóór de huidige start van het onderwijs. Niet-cognitieve vaardigheden worden vooral op zeer jonge leeftijd aangeleerd. Als we het in de toekomst aandurven om het schoolgaan al op 3-jarige leeftijd te beginnen, geven we een nieuwe impuls aan het onderwijs als verheffingsmachine. Lees verder op volkskrant.nl >

Onze droom van een samenleving waarin mensen uit alle sociale milieus in staat zijn de grenzen te doorbreken en zich met elkaar verbonden voelen, staat onder druk. Het Sociaal en Cultureel Planbureau toonde aan dat er een hardnekkige scheiding dreigt tussen een kansarme onderlaag en een bovenlaag met alle mogelijkheden. En die kloof gaat over meer dan inkomen en vermogen. Ook bij andere vormen van menselijk kapitaal, zoals arbeidsmarktpositie, gezondheid, partnerkeuze en maatschappelijke status, neemt de kloof toe.

Die kloof groeit in de breedte én in diepte: de verschillen worden hardnekkiger en dreigen een erfelijk karakter te krijgen. Mensen met een hoge opleiding kiezen een partner met hoge opleiding en krijgen kinderen met een zeer grote kans op een hoge opleiding, en begeven zich in kringen van mensen met een hoge opleiding. Hetzelfde geldt voor mensen met een lagere opleiding. Er is steeds minder contact tussen de kansrijken en de achterblijvers. Sociaal-democraten mogen zich hier nooit bij neerleggen. Verheffing en verbinding is onze kernopdracht. Om die te vervullen in een nieuwe tijd is nieuwe inspanning nodig.

Ons onderwijs moet beter. Dat blijft onze eerste opdracht. De grandioze verheffing die ons onderwijs de afgelopen decennia heeft gerealiseerd mag niet stoppen nu de te overbruggen achterstanden hardnekkiger worden. De grootste mogelijkheden liggen vóór de huidige start van het onderwijs. Niet-cognitieve vaardigheden worden vooral op zeer jonge leeftijd aangeleerd. Als we het in de toekomst aandurven om het schoolgaan al op 3-jarige leeftijd te beginnen, geven we een nieuwe impuls aan het onderwijs als verheffingsmachine. Lees verder op volkskrant.nl >

Delen: