Nieuwe bijstand: solide vangnet, niemand aan de kant en zicht op werk

Nieuwe bijstand: solide vangnet, niemand aan de kant en zicht op werk

Door John Kerstens op 3 februari 2014 Delen  

Mensen perspectief bieden en ze niet aan de kant laten staan, een solide vangnet voor iedereen zonder werk en uiteraard zicht op werk. Dat zijn de drie uitgangspunten van de nieuwe bijstandswet. Een resultaat waar de Partij van de Arbeid over te spreken is.

De nieuwe bijstandswet biedt een solide vangnet. De zogenaamde ‘omgekeerde bewijslast’, waarbij de bijstandsgerechtigde zelf zou moeten aantonen dat hij bijvoorbeeld een baan niet heeft gekregen in verband met z’n kleding, wordt teruggedraaid. Het is goed om van mensen een serieuze inzet te vragen, maar het is aan de gemeente om te bewijzen dat dit niet het geval is. Niet andersom.

Voorts is de herkeuring van Wajongers gericht op het vinden van nieuw werk en een fatsoenlijke uitkering. We zetten in op individuele begeleiding naar één van de 125.000 banen die de werkgevers toegezegd hebben. Dit geeft Wajongers duidelijkheid: een goede baan tussen collega’s, of een goede uitkering als die baan er niet is. Zij krijgen niet te maken met de partner- en middelentoets uit de bijstand, en vallen ook niet onder de nieuwe kostendelersnorm.

De nieuwe bijstand laat niemand aan de kant staan. Het uitgangspunt is dat iedereen die iets kan doen, ook iets doet. Tot op heden werd er te vaak niet naar mensen in de bijstand omgekeken terwijl je het niemand toewenst om langdurig aan de kant te staan.

Deze wet schrijft niemand af. Van bijstandsgerechtigden vragen wij dat zij, waar mogelijk, actief blijven door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen of mantelzorg te verlenen. Dit moet bijdragen aan het vinden van een nieuwe baan, maar nadrukkelijk geen bestaande banen ‘verdringen’. De gemeente mag zelf bepalen van wie zij een dergelijke tegenprestatie vragen en mensen mogen ook zelf een tegenprestatie voorstellen. Mensen die vrijwilligerswerk of mantelzorg verlenen worden dankzij de PvdA vrijgesteld. Zij leveren immers al een prestatie van formaat.

De nieuwe bijstand biedt ook zicht op werk: zo wordt het makkelijker om tijdelijk werk aan te nemen. Belemmeringen die daar nu nog voor bestaan en dus voorkómen dat mensen kansen op werk kunnen pakken, worden weggehaald. Zo bieden we mensen perspectief op een baan in plaats van de garantie van een leven met slechts een uitkering.

De PvdA wil daarnaast dat wie zijn of haar baan verliest zo snel mogelijk een uitkering krijgt, en niet eerst vier weken moet wachten. Zo voorkomen we dat mensen een maand lang zonder inkomen zitten. In het debat willen we dat regelen.

Tot slot is de PvdA blij dat het kabinet juist in deze zware tijd ieder jaar 100 miljoen euro extra uitrekt voor armoedebestrijding. Met dit budget kunnen onze wethouders kwetsbare mensen een steuntje in de rug bieden en voorkomen dat kinderen in armoede opgroeien.

De nieuwe bijstand biedt een solide vangnet, laat niemand aan de kant staan en biedt zicht op nieuw werk. Daar is het de Partij van de Arbeid om te doen.