Nieuw wapen tegen recidive: terbeschikkingstelling aan het onderwijs

Nieuw wapen tegen recidive: terbeschikkingstelling aan het onderwijs

Nieuw wapen tegen recidive: terbeschikkingstelling aan het onderwijs
Foto Flickr / bies

Door Ahmed Marcouch op 7 maart 2014 Delen  

Recidive onder jonge criminelen moet hard en effectief worden bestreden. De Partij van de Arbeid is blij dat het kabinet werk maakt van ons voorstel om jongeren in detentie te onderwerpen aan het onderwijs. Hiermee dwingen we jonge delinquenten een vak te leren in plaats van te kiezen voor een loopbaan in de criminaliteit en het snelle geld. De PvdA vindt het voorstel van het kabinet echter niet ver genoeg gaan.

Om te voorkomen dat de meest hardnekkige en lastige criminelen in gewone klassen terechtkomen moet het ook mogelijk zijn om jongeren binnen de gevangenismuren te verplichten tot het leren van een vak. Dat mis ik nog in het wetsvoorstel waarmee de ministerraad vrijdag heeft ingestemd. Dat zou beter zijn voor de samenleving, beter voor de veiligheid van onze burgers, en beter voor de jongeren zelf: zodra hun straf erop zit en ze een opleiding hebben afgerond, hebben ze zicht op een terugkeer in de samenleving die perspectief biedt.

De recidive onder jonge misdadigers is enorm. Opsluiting alleen is niet genoeg om jeugdcriminaliteit te bestrijden. Veel jongeren zetten na hun straf hun criminele loopbaan vaak voort. Dat levert een groot verlies op: voor de nieuwe slachtoffers die zij maken, voor de staatskas die steeds maar weer moet zorgen voor een dure behandeling, opvang en celstraffen. En voor de jongere zelf.

De spiraal van de jonge crimineel die liever kiest voor een carrière in de misdaad dan van voor een fatsoenlijke baan moeten we doorbreken. Ik stelde daarom de maatregel van ‘terbeschikkingstelling aan het onderwijs’ (tbo) voor. In plaats van na een zoveelste misdrijf weer zonder enige startkwalificatie op straat te komen, legt de rechter de jongere de tbo-maatregel op. De jongere krijgt een celstraf én moet verplicht een opleiding volgen.

De tbo-maatregel moet al in de cel beginnen, en als dat nodig is ook na de celstraf doorlopen. De straf zit er pas op als de jongere zijn diploma heeft. Een startkwalificatie om op een eerlijke manier geld kan verdienen. Zo snijden we het pad naar de criminaliteit af, en stimuleren we het pad naar onderwijs en eerlijk werk.