Nieuw bestuur Vrouwen in de PvdA

Nieuw bestuur Vrouwen in de PvdA

Door Anja Timmer op 21 februari 2013 Delen  

Vrouwen in de PvdA (ViP) heeft een nieuw bestuur. Met trots stel ik de nieuwe bestuursleden voor en dank het vorige bestuur, onder voorzitterschap van Keklik YĆ¼cel, voor haar inzet en de vele activiteiten die zij hebben georganiseerd.

Inmiddels is het al weer twee jaar geleden dat het multi-etnisch Vrouwennetwerk (MEV) en het PvdA-vrouwennetwerk (PVN) samen doorgingen als Vrouwen in de Partij van de Arbeid (ViP). Bij de start van het ViP is vastgesteld dat de bestuurstermijn twee jaar zou zijn, dus eind 2012 is de procedure gestart om nieuwe bestuursleden te werven.

Na een oproep onder alle ViP-leden, waarop meer dan voldoende getalenteerde, gekwalificeerde, enthousiaste vrouwen hebben gesolliciteerd, zijn er individuele gesprekken gevoerd met een onafhankelijke kandidaatstellingscommissie. De commissie heeft aangegeven aangenaam verrast te zijn geweest door het hoge niveau van de sollicitanten, maar heeft voor haar voordracht een afweging moeten maken. Daarbij heeft de commissie expliciet gekeken naar de samenstelling van het team, waarbij ook gelet is op diversiteit in leeftijd, regio, kleur, vaardigheden en competenties.

De overige kandidaten hebben aangegeven akkoord te gaan met de voordracht van de commissie. Bij het ontbreken van tegenkandidaten, zijn er dus geen verkiezingen. We danken de commissie voor haar goede werk.

Hieronder leest u wie ons nieuw bestuur vormen:

Anja Timmer, voorzitter
Sita Mik-Boeren, vicevoorzitter
Janet van der Wal, secretaris
Attiya Gamri
Ellen Pot
Ellis van der Meulen
Fatima Talbi
Jet de Ranitz
Renate Eling
Sandra Groenendaal
Saskia Voortman
Sheila Kroes
Sandra da Siva Pinto, stagiaire

We komen als bestuur voor het eerst bij elkaar op 2 maart 2013 om met elkaar kennis te maken. Daarna zullen wij u informeren over onze plannen voor de komende jaren.

Onze missie is onveranderd
ViP is de organisatie in de PvdA die streeft naar emancipatie en participatie van alle vrouwen en mannen in een samenleving die gebaseerd is op vrijheid en gelijkheid in verscheidenheid.

We blijven ons natuurlijk inzetten binnen de verschillende geledingen in de PvdA. Belangrijke thema’s waar we ons mee bezig houden zijn: het bevorderen van diversiteit, het debat aanzwengelen en organiseren, het onderhouden van contacten met vrouwenorganisaties /netwerken in en buiten Nederland en bijdragen aan talentontwikkeling.

Eén activiteit wil ik u alvast melden: het grote jaarlijkse ViP-festival vindt plaats op 9 november 2013 in Twente. Een voorbereidingsgroep is al druk aan het werk om dit te organiseren, Ellen Pot coördineert dit. Het belooft zoals gebruikelijk een mooie dag te worden met een boeiend programma dus. reserveer deze datum vast in uw agenda.

Delen: