Nieuw bestuur Netwerk Diversiteit

Nieuw bestuur Netwerk Diversiteit

Door Joyce Sylvester op 9 december 2014 Delen  

In Naarden is na de oproep aan alle leden van de Partij van de Arbeid het nieuwe bestuur aangesteld van het Netwerk Diversiteit. Dit netwerk zal de komende jaren nadrukkelijk de aandacht vestigen op het laden van de concrete betekenis voor diversiteit in onze partij.

Zo zal op congressen het belang van diversiteit worden benadrukt. Hiervoor zullen ook traditionele en sociale media ingezet worden. Dit bestuur wil vooral wijzen op de kracht van diversiteit in de samenleving. Zodat de PvdA ook weer voelt als een partij voor iedereen.

Het Netwerk Diversiteit PvdA streeft er naar, dat de PvdA een brede volkspartij is en blijft. Iedereen, ongeacht geslacht, ras en/of afkomst moet zich op zijn of haar gemak kunnen voelen binnen de PvdA. Dat is tevens de kracht van onze partij. Hierdoor is de PvdA een afspiegeling van de Nederlandse samenleving. Om dit te bereiken worden ook samen en in overleg met andere netwerken activiteiten georganiseerd; homo-netwerk, gehandicapten platform, vrouwen etc. De tot nog toe georganiseerde bijeenkomsten met de andere netwerken zijn als zeer inspirerend ervaren. In de komende periode zal worden getracht een vertaalslag te maken naar het interne PvdA-beleid.

Wanneer de focus ligt op diversiteit gaat het juist om het unieke, bijzondere, het onderscheidende en vooral om de potentie. Samen met de PvdA wil het netwerk de diversiteit in de samenleving positief benaderen zonder weg te lopen voor de nog steeds aanwezige knelpunten.

De ambitie van het Netwerk Diversiteit is zittende leden handvatten bieden om zich in diverse gremia van de PvdA meer te profileren, nieuwe leden met een diverse achtergrond werven en behouden voor de PvdA. Tevens diversiteit verder ontwikkelen door niet alleen te praten maar vooral te doen. En de als minder prettige ervaren kanten van veelkleurigheid/diversiteit binnen en buiten de PvdA bespreekbaar maken. Kortom, de verrijking door diverse groeperingen zichtbaar maken en mede zorgdragen voor een toegankelijke structuur en cultuur binnen de PvdA.

Hiervoor werft het netwerk actief kandidaten, zet het rolmodellen in. Ook voeren we samen met de partij permanente campagne. Tevens werft het netwerk mensen voor bijvoorbeeld kandidaatstellingscommissies, bouwen we bruggen. En we onderhouden contacten met andere netwerken van de PvdA.

Harry Balgobind
Marieke van Duijn
Marjolein Duker
Mehmet Kavsitli
John Leerdam
Mellie Lumalessil
Eric Meijer (secretaris)
Farida Polsbroek
Joyce Sylvester (voorzitter)

Delen: