Postmarkt: niet concurreren op arbeidsvoorwaarden

Postmarkt: niet concurreren op arbeidsvoorwaarden

Door Mariëtte Hamer op 17 november 2011 Delen  

Het kabinet gaat mijn motie uitvoeren waardoor wettelijk wordt vastgelegd dat
postbedrijven steeds meer arbeidscontracten moeten hebben, uiteindelijk 80
procent in 2014. Dit is een stap voorwaarts, omdat competitie op
arbeidsvoorwaarden in de postmarkt hiermee wordt beperkt.

Sommige postbedrijven proberen het wettelijk minimumloon te ontwijken door
het werken met overeenkomsten van opdracht (ovo’s), betaling per poststuk. Dit
gebeurt helaas op grote schaal. Bij het volgende postdebat dienen wij een motie
in om deze ovo’s te verbieden.

Door deze ovo’s te verbieden proberen wij verdere ontslagen op de postmarkt
die het gevolg zijn van concurreren op arbeidsloon te beperken. Onlangs werd
helaas bekend dat er bij Netwerk VSP, een dochterbedrijf van TNT Post 5000
nieuwe ontslagen zullen vallen. Wij hebben de regering gelijk om een reactie
gevraagd.

Delen: