Niet bezuinigen op leraren

Niet bezuinigen op leraren

Door Metin Çelik op 16 juni 2011 Delen  

De PvdA maakt zich zorgen over bezuinigingen op budgetten voor leraren. Door
de afname van het aantal leraren zal de werkdruk nog verder toenemen. Ook de
onderwijskwaliteit komt hierdoor onder druk te staan. De PvdA vindt dit een
onacceptabele situatie. Daarom vraag ik de minister via een motie om waarborgen
in te bouwen waarmee er meer op overhead bezuinigd wordt dan op leraren. Klik op
lees verder voor mijn motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat scholen bezuinigen op het aantal leraren binnen hun
onderwijsbudget, wanneer dit onder druk staat;

constaterende, dat budgetten voor scholen niet meegroeien met
kostenstijgingen en dat daardoor gesneden wordt in onderwijstaken en
voorzieningen;

overwegende, dat door deze keuzes de kwaliteit van onderwijs onder druk staat
en de werkdruk voor leraren wordt verhoogd;

van mening, dat afname van kwaliteit en toename van werkdruk door
vermindering van het aantal leraren in een school door bezuinigingen
onacceptabel is;

roept de Regering op om waarborgen in te bouwen opdat scholen
budgetverschuivingen
eerder zoeken in de overhead van hun organisatie dan dat ze de kwaliteit te
grabbel gooien en de werkdruk opdrijven;

en gaat over tot de orde van de dag.

Celik