Niet besparen op veiligheid werkvloer

Niet besparen op veiligheid werkvloer

Door Roos Vermeij op 16 mei 2011 Delen  

Werken moet niet alleen lonen, het moet ook veilig zijn. Dat is helaas niet altijd geval. De PvdA vindt gezonde arbeidsomstandigheden ontzettend belangrijk, mensen zijn ons kostbaarste goed. Mijn collega Hans Spekman en ik blijven dan ook pleiten voor een grotere en sterkere Arbeidsinspectie.

Werken is helaas niet altijd veilig; mensen raken ernstig gewond of komen zelfs te overlijden omdat er wordt gewerkt in onveilige situaties. Ik maak me daar grote zorgen over; werk moet gewoon veilig zijn. Dat vereist wel inzet en een sterke arbeidsinspectie om werkgevers die het niet zo nauw nemen met de regels, bij de les te houden.

Helaas is de Arbeidsinspectie niet sterk genoeg. De inspecteurs doen vaak goed werk, maar het zijn er te weinig. Nederland heeft zo weinig arbeidsinspecteurs dat een bedrijf gemiddeld maar eens in de 30 jaar gecontroleerd wordt. We voldoen zelfs niet meer aan de internationale norm om een inspecteur per 10.000 werknemers te hebben. We zien tegelijkertijd dat het aantal ongevallen toeneemt; steeds vaker werken mensen onbeschermd met gevaarlijke stoffen of raken ze in de knel op een bouwplaats.

De PvdA vindt gezonde arbeidsomstandigheden ontzettend belangrijk, mensen zijn ons kostbaarste goed. Minister Kamp neemt het echter niet zo nauw met de veiligheid van werknemers. Hij ziet de arbeidsinspectie alleen als een kostenpost. Dit kabinet bezuinigt fors op de arbeidsinspectie, dit is vragen om ongelukken. Ik vind dat een schandalig voorstel. Juist nu iedereen onlangs in een uitzending van Zembla nogmaals kon zien dat de inspectie investeringen nodig heeft, wil de minister nog verder bezuinigen.

De PvdA heeft bij de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2010 een amendement ingediend voor een uitbreiding van de arbeidsinspectie met 100 arbeidsplaatsen. We houden vast aan een grotere en sterkere arbeidsinspectie: ik zal daarom deze week een motie indienen om het aantal arbeidsinspecteurs snel en aanzienlijk uit te breiden. Hopelijk vinden meer partijen in de Kamer en in de coalitie dat je, ook op de werkvloer, niet moet besparen op veiligheid.