Niemand Achterlaten

Niemand Achterlaten

Door Roelof van Laar op 23 april 2015 Delen  

Vandaag debatteerde ik over de rol van maatschappelijke organisaties binnen ontwikkelingssamenwerking. De PvdA wil niemand achterlaten (pdf) en er zijn veel organisaties die juist de moeilijkste en onbereikbaarste groepen goed kunnen bereiken. Ik heb in het debat voorgesteld om een fonds van 50 miljoen euro in te richten, om juist de meest kwetsbare mensen te kunnen bereiken.

De PvdA wil dat we de komende jaren de uitdaging aangaan om juist die groepen te bereiken die nog nauwelijks bereikt worden: kinderen in gevangenissen, vrouwelijke ondernemers in fragiele staten, albino kinderen die door hun eigen gemeenschap bedreigd worden, doven in afgelegen dorpen. De armsten van de armsten. De onvindbaren. De onaanraakbaren. Door juist in deze groepen te investeren, kunnen we ervoor zorgen dat ook de aller moeilijkst te bereiken doelgroepen profiteren van de groei in een land.

Door allerlei redenen komen organisaties er eerder minder dan meer aan toe om te investeren in het bereiken van deze groepen. Nog altijd zijn er in elk ontwikkelingsland Nederlandse organisaties actief die ervaring hebben met het bereiken van hele moeilijke en gemarginaliseerde groepen. We moeten deze organisaties versterken, zodat mensen die er alleen voorstaan de hulp krijgen die nodig is. Daarom is dit fonds hard nodig. Het voorstel gaan we samen met de ChristenUnie doen. Minister Ploumen reageerde tijdens het debat al enthousiast.

Delen: