Wouter Neerings in het kort

Wouter Neerings in het kort

In het artikel hieronder stel ik me kort voor.


Opleiding

Pedagogische Academie, Pedagogische Academie ‘Mariahoeve’, leraraenopleiding,

Master of Education (niet afgerond), Magistrum, Fontys, Tilburg, S4
bedrijfskunde, Siemens AG / Universiteit van Leuven / Vlerick instituut, Leuven
(B)

Vorige/huidige baan
Voorzitter COC Nederland, Amsterdam

Ambitie
Als volksvertegenwoordiger wil ik werken aan een sterke, sociale en positieve
samenleving. Niet van een afstand maar er midden in. Niet alleen, maar samen met
de fractie, samen met de partij en bovenal samen met alle burgers.

Vanuit mijn functie als voorzitter van het COC heb ik ervaren dat het daarbij
van belang is goed te luisteren, heldere standpunten in te nemen, je kop boven
het maaiveld uit te durven steken en niet bang te zijn om daarbij af en toe eens
op tenen te gaan staan. Mijn overtuiging is dat iedereen écht meetelt en écht
meedoet in onze samenleving. Mijn ambitie is dat iedereen dit aan den lijve
ervaart door de voorwaarden die de politiek daarvoor creëert. Dit kan door een
hernieuwde focus op het ambacht (= individuele professionaliteit, vakmanschap en
trots) in de samenleving. Bijvoorbeeld sectoren als zorg, onderwijs of
veiligheid zijn gebaat bij een versterkte focus op individuele, kwalitatieve
resultaten naast (noodzakelijke) kwantitatieve resultaten. Iemand kiest immers
voor een baan in de zorg omdat zij/hij zo goed mogelijk iets wil betekenen voor
de medemens. Als de samenleving zich meer richt op deze intrinsieke motivatie,
wordt het individu gestimuleerd te excelleren. Dit leidt tot
kwaliteitsverbetering van dienst en product. Waardoor het respect toeneemt voor
het ambacht van het individu. Hiervoor zijn niet direct grote extra financiële
investeringen nodig maar veel meer een accent verschuiving. Dit zal leiden tot
grotere individuele tevredenheid over het eigen functioneren. Het sociale effect
dat hiervan uit gaat, leidt er toe dat de individuele bijdrage centraal komt te
staan en niet de groep waartoe men behoort. Kort om: Je bent het effect van je
gedrag. Dáárom wil ik volksvertegenwoordiger voor de PvdA worden.

Politieke voorbeeld
De wijze waarop Ahmed Marcouch woord en daad weet te verbinden, spreekt mij
bijzonder aan. Controversiële thema’s omzeilt hij daarbij niet. Hoewel hij
bruggen slaat, gaat hij de confrontatie niet uit de weg. Op deze wijze
confronteert hij mensen met hun verantwoordelijkheden en krijgt hij hen in
beweging.

Welke eigenschap (van een ander) waardeer je het meest?

Openheid.

Voorbeeld buiten de politiek
Nico (Niek) Engelschman (pseudoniem Bob Angelo) (Amsterdam, 12 november 1913 –
aldaar, 27 oktober 1988) was een Nederlandse acteur, homo-activist en
Nederlandse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Als ze dat nou nog eens zouden herhalen op tv …
De landing van de Apolo 11 op 20 juli 1969 door Neil Armstrong en (niet te
vergeten) Edwin ‘Buzz’ Aldrin. Samen met mijn oma ’s nachts zitten kijken. Zij
vertelde toen net zo opgewonden te zijn als het moment waarop zij als klein
meisje de eerste automobiel had zien rijden. Another ‘small step for (a) man,
one giant leap for mankind.’

Favoriete boek
Brief voor de Koning, Tonke Dragt

Favoriete plek in Nederland
Thuis in Rijswijk. De ideale plek om samen met mijn man ‘bij te tanken’.

Citaat
Subsilire in caelum ex angulo licet. (Ook vanuit een hoekje kan je de hemel
bestormen.) van Seneca.
En: Geen mens is gelijk maar iedereen is gelijkwaardig.

Delen: