Neem planologische belemmeringen weg bij nieuwe zorginitiatieven

Neem planologische belemmeringen weg bij nieuwe zorginitiatieven

Door Otwin van Dijk op 15 maart 2013 Delen  

De PvdA wil dat mensen die zorg nodig hebben zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Goede, beschikbare zorg die dichtbij huis is georganiseerd is hierbij van groot belang. Daarom willen we juist dat dit soort vernieuwende initiatieven worden gestimuleerd in plaats van belemmerd. Met mijn collega’s Albert de Vries en Jacques Monasch pleit ik ervoor dat belemmeringen in regelgeving die aanbieders van nieuwe (mantel)zorgconcepten ervaren tegengegaan worden.

Onze zorgtour leerde ons dat initiatiefnemers van vernieuwende zorgconcepten, zoals mantelzorgwoningen en groepswoningen, vooral aanlopen tegen obstakels rond planologische regelgeving, vergunningverlening en aanvragen rond huursubsidie. Zorgelijke geluiden en bovenal een gemiste kans. We willen vernieuwende initiatieven juist de ruimte geven.

Daarom roepen wij staatssecretaris van Rijn, minister Blok en minister Schultz van Haegen op om een inventarisatie te maken van de belemmeringen waar vernieuwende mantelzorginitiatieven tegenaan lopen. Dan hebben we een goed en volledig beeld van de problemen en kunnen we gericht kijken naar hoe we deze onwenselijke obstakels weg kunnen nemen.

Delen: