‘Neem maatregelen tegen overgewicht’

‘Neem maatregelen tegen overgewicht’

Door Khadija Arib op 7 september 2009 Delen  

De PvdA wil dat het kabinet alles op alles zet om de stijgende trend van
overgewicht aan te pakken. De huidige benadering vind ik te algemeen en te
vrijblijvend. Ik pleit voor een verbod op reclame voor ongezonde
voedingsmiddelen gericht op kinderen jonger dan 12 jaar.

Ongeveer de helft van de volwassen Nederlanders kampt met overgewicht. Begin
jaren tachtig was dat nog een op de drie. Vooral de toename onder kinderen baart
me zorgen: in 1980 had één op vijftien meisjes van negen jaar overgewicht, in
1997 was dat al één op de zeven en in 2003 één op de vier. Je zou toch denken
dat de overheid onderzoek laat doen naar effectieve manieren om in te grijpen.

De Tweede Kamer besprak maandag de Nota Overgewicht van het ministerie van
Volksgezondheid. De nota vormt een oproep aan maatschappelijke organisaties en
lokale overheden uiteen te zetten hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het
terugdringen van overgewicht.

De tijd van vrijblijvendheid is voor mij voorbij. Overgewicht is een steeds
groter probleem aan het worden, met ernstige gevolgen voor mensen individueel en
ook voor de samenleving als geheel. Onderzoek wijst uit dat het voorkomen van
overgewicht bij Nederlanders tot 40 jaar kostenbesparend is voor de zorg.
Tijdens het debat maande ik het kabinet daarom tot het nemen van een pakket
maatregelen. Ik mis nu nog een concrete aanpak waarin duidelijke doelen worden
gesteld en verantwoording wordt afgelegd over de resultaten. Het stoort haar
bijvoorbeeld dat voor groepen met een zwakkere sociaal-economische positie een
specifieke aanpak schijnbaar ontbreekt.

De door het kabinet gewenste zelfregulering heeft volgens mij geen enkel
resultaat. Ik stel vast dat de Consumentenbond en de voedingsindustrie er al
jaren niet in slagen om een afspraak te maken over snoepreclame. We kunnen nu
definitief concluderen dat zelfregulering is mislukt. Wetgeving is dus de enige
manier om reclame te verbieden.

Reclameverbod
Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat een reclameverbod effect heeft. Hoe kan het
dat overheid bij reclame voor het lenen van geld vindt dat mensen beschermd
moeten worden tegen onverantwoord financieel gedrag, terwijl kinderen kennelijk
niet beschermd hoeven te worden tegen reclame voor voedingsmiddelen die voor
ernstige gezondheidsproblemen zorgen?

Ik vind verder dat de overheid scholen actief moet aansporen om fruit,
melkproducten en water aan te bieden. Ook roep ik minister van VWS Ab Klink
(CDA) op onderzoek te laten doen naar de gezondheidsrisico’s van
energiedrankjes. In Duitsland wordt het gebruik ervan sterk ontmoedigd bij
jongeren onder de 16 jaar.

Delen: