Nederlandse Investeringsinstelling krijgt vleugels

Nederlandse Investeringsinstelling krijgt vleugels

Door Diederik Samsom op 8 april 2015 Delen  

De kredietverlening aan het MKB en investeringen van pensioenfondsen komen slechts moeizaam op gang, terwijl ruim twee derde van de werkgelegenheid bij het MKB zit en pensioenfondsen ruim 1200 miljard beheren.

Daarom ben ik blij dat de Nederlandse Investeringsinstelling -een initiatief van de PvdA dat pensioenfondsen moet koppelen aan beloftevolle bedrijven- vandaag twee fondsen lanceert waarin banken, verzekeraars en pensioenfondsen kunnen investeren. 

Deze fondsen moeten zorgen voor twee miljard extra financiering voor het MKB in de komende drie jaar; broodnodig om de economie verder op gang te krijgen en de werkloosheid nog sneller terug te dringen. Met deze fondsen heeft de Nederlandse Investeringsinstelling nu eindelijk vleugels. De PvdA roept institutionele beleggers op om met investeringen in de fondsen te zorgen dat zij nu ook echt gaat vliegen.

De Nederlandse economie groeide in het laatste kwartaal van 2014 harder dan in de ons omringende landen. Weer een bevestiging dat Nederland op de goede weg is. Steeds meer mensen vinden een baan, er worden meer huizen verkocht, mensen krijgen meer te besteden en de investeringen nemen weer toe. Er was moed voor nodig om noodzakelijke maatregelen te nemen, maar de aanpak van het kabinet heeft Nederland weer sterker gemaakt.

Met ruim 600.000 werklozen is dat geen reden om achterover te leunen. De veel te hoge werkloosheid was en is het meest ondermijnende probleem van dit moment. Om die reden riep ik het kabinet al in juni 2013 op om ‘alles uit de kast te halen om de economie weer op gang te krijgen, om mensen aan het werk te krijgen. Niet met begrotingsgeld, dat is er niet, maar door de stille reserves van Nederland in beweging te brengen. Bij woningcorporaties, bij de pensioenfondsen, in speciale spaarvehikels. Zorg ervoor dat corporaties weer bouwen, en zo banen scheppen, dat het MKB weer kredieten krijgt en zo werk creëert en pensioenfondsen weer gaan investeren in Nederland en de economie een zetje geven.’

Het kreeg zijn uitwerking in verschillende maatregelen die al effect hebben gehad, zoals de verruiming van de schenkingsvrijstelling en het lage btw-tarief in de bouw. We zien de woningmarkt en de bouw nu gelukkig aantrekken. Maar de kredietverlening aan het MKB en investeringen van pensioenfondsen komen slechts moeizaam op gang, terwijl ruim tweederde van de werkgelegenheid bij het MKB zit en pensioenfondsen ruim 1200 miljard beheren. Als zij één procent extra investeren in de Nederlandse economie, betekent dat een impuls van 12 miljard waar alle werkzoekenden mee geholpen zijn. We zagen er de afgelopen periode veel te weinig van.

Hopelijk komt daar nu verandering in. De Nederlandse Investeringsinstelling lanceert vandaag twee fondsen waar banken, verzekeraars en pensioenfondsen in kunnen investeren: het Achtergestelde Leningen Fonds (ALF) en het Bedrijfsleningen Fonds (BLF). De fondsen moeten zorgen voor twee miljard extra financiering voor het MKB in de komende drie jaar. Dat is broodnodig om de economie verder op gang te krijgen en de werkloosheid nog sneller terug te dringen.