Nederlandse bijdrage VN-missie Mali

Nederlandse bijdrage VN-missie Mali

Door Michiel Servaes op 1 november 2013 Delen  

Het kabinet heeft bekendgemaakt een bijdrage te willen leveren aan de VN-stabilisatiemissie in Mali (MINUSMA). Het gaat om een aantal specifieke taakgebieden waarbij het zwaartepunt ligt bij het verzamelen en analyseren van informatie. Ik vind het een goede zaak dat Nederland zich hiermee bereid toont om internationaal verantwoordelijkheid op zich te nemen.

De VN-missie kan, op basis van een breed en robuust mandaat, een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van de rechtsorde en de ondersteuning van humanitaire hulp in Mali. Solidariteit met de burgerbevolking, die erg te lijden heeft onder de onrust en armoede in het land, vormt daarbij een belangrijke overweging. Stabiliteit en veiligheid in de regio zijn bovendien van direct belang voor Europa en Nederland aangezien Mali op een knooppunt ligt van terrorisme, criminaliteit en mensenhandel.

De komende periode zal de Kamer met het kabinet spreken over de precieze vorm en voorwaarden van de Nederlandse inzet. De PvdA-fractie zal het kabinetsbesluit goed bestuderen en zorgvuldig toetsen. Voor ons staat hierbij de veiligheid van het defensiepersoneel voorop. Een militaire bijdrage leveren in een ten dele instabiel land is nooit zonder risico’s. Daarom moet de zorg voor de Nederlandse militairen en politiemensen voorafgaand, tijdens en na de missie goed geregeld zijn. Het is voor de PvdA eveneens van belang dat de Nederlandse inzet niet alleen militair is, maar ook bijdraagt aan de politieke opbouw en duurzame ontwikkeling van Mali.

Delen: