In Nederland moet ieder kind kunnen sporten

In Nederland moet ieder kind kunnen sporten

Foto Pixabay / cev_91

Door Tjeerd van Dekken op 29 juli 2016 Delen  

De PvdA wil dat alle kinderen die in armoede opgroeien kunnen sporten. Kinderen in armoede hebben vaak geen toegang tot recreatie en sport, omdat hun ouders er de middelen niet voor hebben. Hierdoor missen ze contact met leeftijdsgenootjes en raken ze achterop in het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Dat mag in een land als Nederland niet bestaan. De PvdA gaat hier tijdens de begrotingsbehandeling in september geld voor vrijmaken, zodat deze kinderen alsnog gratis kunnen sporten.

Opgroeien in armoede is een belangrijke oorzaak van achterstand, sociale uitsluiting en steeds groter wordende tweedeling. Een van de belangrijkste manieren om armoede onder kinderen te bestrijden is door kinderen gelijke kansen te geven, een goede start en toekomstperspectief. Dat kan door kinderen te laten meedoen aan educatie, recreatie en sport en spel. Van de 423.000 kinderen die opgroeien in armoede doen er 150.000 niet mee aan sport en spel, ruim 28% – zo blijkt uit recente cijfers van het CPB.

Kinderen die door armoede niet kunnen meedoen met hun leeftijdsgenoten staan daardoor letterlijk buiten spel. Ze staan buiten de groep en lopen veel sociaal contact mis. Door kinderen de mogelijkheid te geven weer mee te sporten ontwikkelen ze zich sociaal, mentaal en fysiek. Ze presteren beter op school, hebben meer zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen, en bouwen sociale netwerken op. Ze horen er weer bij.

Daarom vraag ik het kabinet tijdens de begroting in september om extra geld, zodat het Jeugdsportfonds en Stichting Leergeld alle kinderen alsnog de mogelijkheid geven om te sporten. Armoede mag geen reden tot uitsluiting zijn. In Nederland moet íeder kind kunnen sporten.