Nederland kan nog een stuk schoner

Nederland kan nog een stuk schoner

Nederland kan nog een stuk schoner
Foto Pixabay

Door Yasemin Çegerek op 27 juni 2014 Delen  

De PvdA staat voor een schoner milieu, meer recycling en het tegengaan van zwerfafval en plastic soep in onze oceanen. Daarom heb ik vorige week tijdens een debat over afval in de Tweede Kamer verschillende voorstellen gedaan.

In 2012 sloten de afvalbranche, Rijk en VNG een ‘verpakkingenakkoord’, waarin verschillende afspraken werden gemaakt over het inzamelen en recyclen van afval. Dat akkoord werd in de Kamer aangenomen met een minieme meerderheid van 76 zetels. De PvdA hoorde niet tot de voorstemmers, omdat we de afspraken niet ambitieus genoeg vonden en in het akkoord het statiegeld werd afgeschaft.

Nu is duidelijk geworden dat het bedrijfsleven de afspraken niet haalt, en het statiegeld daarom niet wordt vrij gegeven. Maar er zijn de afgelopen twee jaar wel een aantal hoopvolle resultaten geboekt. Er wordt meer kunststof ingezameld en gerecycled. Dat is goed nieuws voor het milieu. Wat ons betreft blijven die partijen ook gewoon samenwerken om Nederland schoner en duurzamer wordt. Maar wat de PvdA betreft, moet het allemaal nog een stuk ambitieuzer. Daarom hebben wij de staatssecretaris gevraagd om een aantal aanvullende afspraken te maken met de industrie en de gemeenten. Wij denken daarbij aan de volgende zaken:

Ten eerste kunnen frisdrankflessen voor minimaal 50% of 60% uit gerecycled plastic bestaan. De huidige afspraak is 25%, maar in Canada staan al flessen in de winkel die voor 100% uit gerecycled plastic bestaan. Deze afspraak moet dus een stuk ambitieuzer.

Ten tweede is het heel belangrijk dat als we recyclen, we dit zo hoogwaardig mogelijk doen. Dus hoogwaardig plastic uit grote frisdrankflessen weer proberen te gebruiken voor nieuwe flessen en niet omzetten in andere ‘laagwaardige’ producten zoals folie of fleecedekens. Dit geldt voor alle soorten kunststof.

Ten derde moeten de afspraken over kunststofrecycling betrekking hebben op de daadwerkelijke recycling. De afspraak is dat er 90.000 ton kunststof verpakkingsmateriaal moet worden gerecycled, maar de industrie rekent voor het gemak ook al het afvalplastic mee dat zij zelf produceert. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Ten vierde moet er meer aandacht komen voor de aanpak van zwerfafval. In het ‘verpakkingenakkoord’ zijn er gek genoeg geen harde afspraken over gemaakt. De afspraken moeten dus concreter worden. Een paar simpele maatregelen kunnen sowieso genomen worden, bijvoorbeeld meer afvalbakken plaatsen bij supermarkten.

Tot slot hebben wij de staatssecretaris gevraagd grondig onderzoek te doen naar de manier waarop andere landen het zwerfafval aanpakken. Duitsland heeft bijvoorbeeld een statiegeldsysteem voor kleine verpakkingen en België laat allerlei afvalstromen apart inzamelen. Maar wellicht zijn er nog andere landen die goede voorbeelden hebben. Naar aanleiding van onze vragen, heeft de staatssecretaris toegezegd de milieuorganisaties te betrekken bij het onderzoek.

Het middel maakt ons niet uit, als we zwerfafval maar aanpakken en de plastic soep in de oceanen tegengaan. Met deze voorstellen denken we Nederland een stuk schoner wordt!