Natuurwet forse stap vooruit

Natuurwet forse stap vooruit

Natuurwet forse stap vooruit

Door Lutz Jacobi op 18 juni 2014 Delen  

De PvdA is blij met de nieuwe natuurwet van staatssecretaris Dijksma. Dit kabinet heeft weer groene vingers. In deze nieuwe wet herken ik heel veel terug uit de initiatiefnota ‘Mooi Nederland’ die wij samen met D66 en GroenLinks hebben geschreven. In deze nota deden wij voorstellen om de natuurwetgeving te vereenvoudigen, natuur en landschap beter te beschermen en een goede omgang met flora en fauna te waarborgen.

De nieuwe natuurwet neemt definitief afscheid van het beleid van Bleker die alleen maar de natuur wilde afbreken. Zo ben ik bijvoorbeeld blij dat de intrinsieke waarde van natuur wordt erkend en benoemd. Natuurlijk is natuur belangrijk voor de economie of voor recreatie, maar het is meer. Natuur heeft ook een intrinsieke waarde, en verdient alleen daarom onze bescherming.

Ook herken ik uit onze initiatiefnota de erkenning voor de waardevolle landschappen. Provincies kunnen dergelijke gebieden nu ook een aparte status geven. Daarbij moet je denken aan mooie gebieden als de Stelling van Amsterdam, de Kinderdijk en de Zaanse schans. Het belang van deze gebieden wordt nu erkend, en in de toekomst wordt daar rekening mee gehouden. Er worden bijvoorbeeld geen flats meer gebouwd naast een 17e eeuwse windmolen.

De wildlijst van dieren waarop gejaagd kan worden blijft weliswaar bestaan, maar wordt weer flink ingekrompen. Waar Bleker ook de ree, het damhert, het wildzwijn en smient vogelvrij verklaarde, blijft het bij de vijf soorten. En jagen kan voortaan alleen met goedkeuring van de provincie, om bijvoorbeeld het evenwicht tussen verschillende soorten in stand te houden.

De PvdA staat voor natuur waar mensen weer van kunnen genieten. Met deze wet geven we daar invulling aan.