Nationaal Onderwijsakkoord goed nieuws voor leerling en docent

Nationaal Onderwijsakkoord goed nieuws voor leerling en docent

Door Mohammed Mohandis op 2 september 2013 Delen  

Vandaag heeft Jet Bussemaker met het onderwijsveld een Nationaal Onderwijsakkoord gesloten. Dat is goed nieuws voor leerlingen en docenten. Er komen nieuwe docenten bij en er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van docenten. Zo komt er geld vrij om de werkdruk te verlagen, komen er meer mogelijkheden tot na- en bijscholing en komt er betere ondersteuning voor beginnende docenten.

Door de afspraken in het Nationaal Onderwijsakkoord kan het beste uit iedere leerling worden gehaald en kunnen alle talenten maximaal worden ontplooid. Op Prinsjesdag worden alle maatregelen uit het Nationaal Onderwijsakkoord gepresenteerd.

Een goede opleiding is de basis voor een goede arbeidsloopbaan van jongeren. Daarom is kwaliteit van (lager en hoger) onderwijs van groot belang. Onderwijs verandert en leerlingen krijgen nieuwe en andere behoeftes. Om deze ontwikkelingen bij te houden, investeren we in kwaliteit van docenten. Er komen ruimere en meer mogelijkheden voor bij- en nascholing en leraren  en leraressen worden beter ondersteund als ze pas beginnen. Daarbij wordt de werkdruk verlaagd. Betere kwaliteit en meer tijd voor iedere leerling dus.

Niet elke leerling is hetzelfde. De een leert sneller dan de ander. De een is beter in taal, de ander in rekenen. Onderwijs op maat is de manier om het beste uit elke leerling te halen. Daar is tijd, aandacht en ruimte van de docent voor nodig. Juist daarom is de PvdA blij dat er ook meer tijd en ruimte voor de docent komt. Dit komt het onderwijs voor alle leerlingen ten goede.

Voor pas afgestudeerde docenten zijn er momenteel weinig banen. Voor hen komt er een impuls op de arbeidsmarkt, in 2014 kunnen er 3000 jonge talentvolle leraren een baan krijgen.

Op Prinsjesdag worden de volledige plannen van het Nationaal Onderwijsakkoord gepresenteerd. Ik zie uit naar alle concrete maatregelen die in het akkoord zijn opgenomen en ga me in de Tweede Kamer inzetten om alle plannen verder uit te werken. Samen met alle partijen uit het onderwijsveld gaan we de noodzakelijke plannen vervolgens uitvoeren, om elk talent tot zijn recht te laten komen.