Naar een positief migratiebeleid

Naar een positief migratiebeleid

Door Marit Maij op 14 december 2012 Delen  

De laatste jaren heeft het migratiebeleid te veel nadruk gelegd op de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen. Ik heb de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie daarom verzocht meer aandacht te besteden aan de positieve kanten van migratie. Zij hebben daarop toegezegd met nieuwe voorstellen naar de Kamer te komen.

Positieve onderdelen zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden voor diaspora-organisaties in Nederland om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van hun land van herkomst. Mensen uit de landen Afghanistan, Bosnië en Herzegovina, Ethiopië, Georgië, Sierra Leone en Soedan kennen de taal en hebben vaak nog nauwe persoonlijke banden met mensen uit hun geboorteland. Door het programma Temporary Return of Qualified Nationals zijn zij in staat geweest om in hun land van herkomst in bijvoorbeeld ziekenhuizen, lokale overheden of onderwijsinstellingen kennis over te dragen.

Een ander positief aspect van migratie is circulaire migratie. Dat betekent dat mensen tijdelijk, meestal minder dan 3 jaar, op contractbasis in Nederland komen werken. De bewindspersonen aan, op onder meer mijn verzoek, werken aan een pilot waarin de behoeften van migranten en het Nederlandse bedrijfsleven beter op elkaar aansluiten.

In november vond op Mauritius het zesde Global Forum on Migration and Devemopment plaats. Op deze bijeenkomst werd opnieuw duidelijk dat de wensen van landen, herkomst, transit en bestemming beter op elkaar moeten worden afgestemd. Naast de legitieme wens om mensen die niet legaal verblijven terug te kunnen sturen, is er ook de legitieme wens van ontwikkelingslanden om meer migratie voor ontwikkeling mogelijk te maken.

Ik ben blij dat de minister en staatssecretaris hebben toegezegd om al deze positieve programma’s rondom migratie te behouden en uit te werken in een nieuw beleid voor migratie en ontwikkelingssamenwerking.

Delen: