Naar een goede en toegankelijke kinderopvang

Naar een goede en toegankelijke kinderopvang

Door Keklik Yücel op 3 juni 2013 Delen  

De PvdA wil een kwalitatief goede kinderopvang die financieel toegankelijk is voor ouders van alle inkomensgroepen. Meer aandacht voor de kwaliteit van de kinderopvang is voor de PvdA daarom van essentieel belang. Kinderopvang is niet alleen een instrument voor arbeidsmarktparticipatie, maar heeft ook een ontwikkelfunctie voor kinderen. Dat was en blijft de inzet van de PvdA. 

Vandaag was er in de Tweede Kamer een hoorzitting over de toekomst van de kinderopvang. Samen met de woordvoerders van de andere fracties sprak ik hierbij met ouders, werkgevers en werknemers uit de sector, maar ook met lokale bestuurders, toezichthouders, onderwijs en wetenschappers. Zoals bekend bevindt de kinderopvang zich momenteel in zwaar weer, met een teruglopende vraag en instellingen die moeite hebben het hoofd boven water te houden. Vanwege deze zorgelijke ontwikkeling hebben Mariëtte Hamer en Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga minister Asscher afgelopen december gevraagd om te komen met een structurele oplossing voor de problemen in de sector.

De hoorzitting vandaag bevestigde eens te meer de noodzaak van dergelijke oplossingen, die uiteindelijk rust en stabiliteit in de sector zullen brengen. Belangrijk is dat er een einde komt aan het inconsistente beleid van grote investeringen gevolgd door grote bezuinigingen waar de kinderopvang de afgelopen jaren onder te lijden heeft gehad. De PvdA wil toe naar een kwalitatief goede kinderopvang die financieel toegankelijk is voor ouders van alle inkomensgroepen. Hierbij is het zaak dat er goed gekeken wordt naar de wijze waarop de kinderopvang momenteel gefinancierd wordt en naar mogelijkheden om de aparte geldstromen die er in de huidige situatie zijn samen te voegen.

Meer aandacht voor de kwaliteit van de kinderopvang is voor de PvdA van essentieel belang. De ontwikkeling van kinderen komt wat ons betreft centraal te staan. In plaats van uiteenlopende kwaliteitseisen voor de verschillende vormen van kinderopvang is het beter om te komen tot een eenduidige set van normen die meer dan nu de pedagogische kwaliteit meten. Het doel moet zijn om te komen tot een verbeterde aansluiting tussen kinderopvang en het onderwijs en tot doorlopende ontwikkellijnen. Om dit in de praktijk te kunnen brengen is de aanwezigheid van professioneel personeel met pedagogische kwaliteiten uiteraard van groot belang.