Effectiever toezicht op financiële producten

Effectiever toezicht op financiële producten

Door Ronald Plasterk op 21 juni 2011 Delen  

Het is mij een doorn in het oog dat er nog steeds onwenselijke financiële producten worden aangeboden, na het echec met de woekerpolissen. Financiële producten moeten in het belang van de consument zijn en in ieder geval kostenefficiënt, nuttig, veilig en begrijpelijk. Helaas is het nog altijd niet vanzelfsprekend dat producten aan die eisen voldoen, omdat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nog steeds voorbeelden van onwenselijke producten ziet. Ik heb de regering in mei per motie verzocht nadere wettelijke bevoegdheden aan de AFM te geven, opdat deze effectief kan toezien op de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het beleid inzake de ontwikkeling van financiële producten. De motie (pdf) is meeondertekend door SP, GroenLinks en D66 en is deze week met algemene stemmen aangenomen.

Update: De regering heeft de Kamer deze week laten weten de aangenomen motie van Plasterk c.s. uit te voeren, waardoor er nu eindelijk wettelijk een einde kan worden gemaakt aan het ontwikkelen van woekerpolissen.

Delen: