Beloning zorgsector maximeren

Beloning zorgsector maximeren

Door Agnes Wolbert op 11 november 2010 Delen  

TijdensĀ het behandelen van de begroting van het ministerie van VWS heb ik een
motie ingediend om beloningen voor bestuurders en toezichthouders in de zorg
onder het zogeheten eerste regime van de nieuwe wet over maximum salarissen te
brengen. Er geldt al een beloningscode in de zorg, maar deze ligt hoger.

De motie stelt voor de beloningen op 130 procent van het bruto salaris van
een minister te brengen, zoals ook gaat gelden voor onderwijs, de publieke
omroep, drinkwaterbedrijven en woningbouwcorporaties. Oorspronkelijk werd voor
de zorg voorgesteld dat de beloningsnorm door de betrokken minister zou worden
vastgesteld. Hieronder de motie:

‘De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat het kabinet bij bezuinigingen op de zorg geen extra
bijdrage vraagt van hogere inkomens

Overwegende dat de beloningscode voor bestuurders en toezichthouders in
de gezondheidszorg massaal wordt overschreden

Van mening dat wanneer iedereen moet bijdragen aan de noodzakelijke
ombuigingen in de gezondheidszorg, het niet gerechtvaardigd is dat bestuurders
en toezichthouders onevenredig hoge beloningen ontvangen terwijl dit geld aan de
zorg moet worden besteed.

Verzoekt de regering beloningen voor bestuurders en toezichthouders in de
zorgsector onder het eerste regime van de Wettelijke norm voor beloningen in de
publieke en semipublieke sector te laten vallen;

en gaat over tot de orde van de dag.’