Moderne slavernij met kracht bestrijden

Moderne slavernij met kracht bestrijden

Door Marith Volp op 18 oktober 2013 Delen  

Op de Europese Dag tegen Mensenhandel staan we stil bij moderne slavernij. Dat is hard nodig, want nog steeds leven er honderdduizenden mensen als slaven binnen de Europese Unie. Wereldwijd leven er zelfs meer dan 30 miljoen mensen, kinderen en volwassenen, als slaaf. Een groot deel van de mensen om wie het hier gaat wordt seksueel uitgebuit. Daarnaast worden kinderen en volwassenen tegen hun zin ingezet als bedelaar, arbeider of bediende en verdienen daarmee weinig of niets. De PvdA vindt het verschrikkelijk dat dit gebeurt. Elke vorm van moderne slavernij moet dan ook met kracht bestreden worden.

We mogen onze ogen niet sluiten voor dit probleem en juist voor die bewustwording is een Dag tegen de Mensenhandel belangrijk. Maar alleen een themadag gaat deze moderne vorm van slavernij niet oplossen. Daarvoor is actie nodig. Op nationaal, maar zeker ook op Europees en internationaal niveau. Alleen samen kunnen we effectief een vuist maken tegen deze misstanden.

Om de problemen rondom de wereldwijde moderne slavernij onder de aandacht te brengen heb ik deze week vragen gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie. Met deze vragen wil ik meer duidelijkheid over de mogelijkheden om aanvullende eisen te stellen aan de tewerkstellingsvergunning die ingezetenen van de EU nodig hebben om in Nederland te komen werken, met name voor de prostitutiebranche. Voor een krachtige aanpak en om het bewustzijn te vergroten heb ik daarnaast voorgesteld om een intensieve en langdurige bewustmakingscampagne uit te voeren.