Misstanden pluimveehouderij aanpakken

Misstanden pluimveehouderij aanpakken

Door Tjeerd van Dekken op 20 november 2012 Delen  

De misstanden die in de bio-industrie plaatsvinden zijn volstrekt onaanvaardbaar. De beelden van Radar over kiptransport spreken boekdelen. Het dierenleed in de pluimveehouderij is gigantisch. Daar kunnen we in een fatsoenlijke samenleving onmogelijk voor wegkijken. Ik heb dan ook een Kamerdebat aangevraagd om deze misstanden aan de kaak te stellen.

Dierenwelzijn is een belangrijk goed en het is pijnlijk om te zien hoe sommigen in de pluimveesector te snel en te veel produceren belangrijker vinden dan het enorme leed van tientallen miljoenen kippen per jaar. Eerder heb ik aandacht gevraagd voor soortgelijke problemen bij veehouderijen, die zich niet aan de wet bleken te houden.

Regels voor transport en slacht worden door veel pluimveehouders bewust overtreden, omdat zij binnen no time een zo hoog mogelijke opbrengst willen behalen. Dit gaat ten koste van het dierenwelzijn. Inderdaad: er zijn regels, zowel nationaal als Europees, maar deze worden genegeerd. Kippen (of beter gezegd: plofkippen) worden als bulkgoed gezien en hun welzijn doet er dan blijkbaar niet toe.

Anders dan bij de koeien- en varkensindustrie is de pluimveehouderij onzichtbaar voor mensen, waardoor misstanden minder snel opvallen. De sector moet daarom onder druk worden gezet. Dat betekent een aanwezige dierenarts in het slachthuis, controle bij het ‘vangen’ van kippen, het inhuren van deskundige diervriendelijke bedrijven of instellingen bij datzelfde ‘vangen’, strenge controles bij vervoer en voldoende en afdoende voorzieningen voor deze dieren.

Met waarschuwingen en lage boetes komen we er niet. De Partij van de Arbeid wil daarom niet langer waarschuwen, maar direct en hoger beboeten. Intensievere controles zullen eveneens bij moeten dragen aan het voorkomen van dierenleed in de pluimveesector.