Misleiding door pensioenfonds is verwerpelijk

Misleiding door pensioenfonds is verwerpelijk

Door Hans Spekman op 27 september 2010 Delen  

Ik ben verbolgen over
de
misleidende wijze waarop een pensioenfonds zijn deelnemers heeft voorgelicht

over de hoogte van hun aanvullende oudedagsvoorziening (AOV). Deze werknemers
van de sociale werkvoorziening leefden in de veronderstelling dat hun bijdrage
als spaartegoed werd beheerd, terwijl het
Pensioenfonds voor Werk en (re)Integratie
(PWRI) deze tegoeden belegde en hierbij flink verlies leed. Het gaat hier om het
misleiden van een kwetsbare groep en dat is zeer verwerpelijk. Hierover heb ik
samen met collega
Roos
Vermeij
opheldering gevraagd aan minister Donner.

Juist omdat we hechten aan een goed bestuurd, collectief en solidair
pensioenstelsel zijn we zo boos. Het gaat hier namelijk om mensen met een laag
opleidingsniveau die een groot gedeelte van hun AOV in rook hebben zien opgaan,
zonder dat zij hiervan op de hoogte werden gesteld. Het staat pensioenfondsen
vrij om bijdragen van deelnemers te beleggen. Maar dan moeten die deelnemers
natuurlijk wel volledig op de hoogte zijn. In dit geval zijn de werknemers in
mijn ogen onjuist en niet volledig geïnformeerd over het beheer van hun AOV. De
minister en bestuurders van het PWRI dienen zich te verantwoorden over deze
kwestie.

Vanavond zal ik in de studio van het tv-programma
Radar
de bestuursleden van het PWRI aan de tand voelen. De uitzending begint om 20.30
uur op Nederland 1.

Hieronder onze Kamervragen aan de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid:

1. Heeft u kennisgenomen van
het
bericht in De Limburger
over het verkeerd voorlichten van deelnemers door
het Pensioenfonds voor Werk en (re)Integratie (PWRI)?

2. Deelt u de mening dat het wel erg wrang is voor de deelnemers dat het PWRI
in 2009 de Nederlands Pensioen Beleggingsnieuws (NPN)-prijs voor «Meest
effectieve communicatie» ontving, omdat er veel aandacht wordt besteed aan het
op een begrijpelijke wijze communiceren met de mensen in de sociale
werkvoorziening sector?

3. Deelt u de mening dat deelnemers van een pensioenfonds, ongeacht
opleidingsniveau, volledig, juist en begrijpelijk moeten worden voorgelicht over
hun pensioen en overige aanvullende regelingen?