Minimaal 1500 arbeidsgehandicapten in dienst bij Rijksoverheid

Minimaal 1500 arbeidsgehandicapten in dienst bij Rijksoverheid

Door Pierre Heijnen op 28 juni 2011 Delen  

De PvdA wil dat de overheid in 2014 minimaal 1500 mensen met een arbeidsbeperking (WSW/Wajong) in dienst heeft. Dat is 1 procent van het totale aantal medewerkers. Ik ga de minister vragen om zichzelf deze harde doelstelling op te leggen. Dat is goed voor de mensen om wie het gaat, maar daarnaast vind ik dat de overheid als werkgever het goede voorbeeld moet geven aan het bedrijfsleven.

Update: Een krappe Kamermeerderheid van VVD, PVV en CDA heeft helaas geen steun willen verlenen aan dit voorstel, al vinden we dus wel de voltallige oppositie aan onze zijde. Het lijkt wel alsof alle werkgevers moeten meewerken, behalve de overheid als werkgever zelf. Ik ga het later dit jaar opnieuw proberen en roep in de tussentijd provincies en gemeenten op deze mensen wél een kans te bieden.

Dit verzoek sluit aan bij mijn eerder met succes uitgevoerde motie, die realiseerde dat in de periode 2009-2010 250 WSW’ers en Wajongeren aan de slag konden bij de Rijksoverheid. We hebben daarvan geleerd dat we met het stellen van duidelijke streefdoelen voor mensen met een afstand tot te arbeidsmarkt hun toegang tot werk verbeterd kan worden. Ook voorkomen we op die manier dat ze onnodig aan de kant blijven staan.

Nu is het tijd voor een volgende stap. Meer vooruitgang is mogelijk en wenselijk. Daarom is de PvdA voor een nieuw initiatief om de participatie van mensen met een arbeidshandicap verder te bevorderen. De doelstelling is om in 2014 minimaal 1500 WSW’ers en wajongeren in dienst te hebben bij de rijksoverheid. Zo krijgen zij een eerlijke kans om hun talenten te benutten en om een bijdrage te leveren aan een goed functionerende overheid. Zeker nu het kabinet wil snijden in WSW en Wajong zijn deze afspraken extra hard nodig. Minister Donner kan hiermee bovendien laten zien dat hij het goede voorbeeld geeft.

Delen: