Minder bureaucratie in het onderwijs

Minder bureaucratie in het onderwijs

Minder bureaucratie in het onderwijs
Foto Flickr / Mediawijzer.net

Door Tanja Jadnanansing op 2 april 2015 Delen  

Lesgeven, dat is de ‘core business’ van leerkrachten. Althans, dat zou het moeten zijn. Te vaak komen er signalen van leraren dat zij last hebben van de papierenrompslomp waarmee zij worden opgezadeld. Ik wil daarom minder bureaucratie in het onderwijs, en meer tijd voor onze kinderen.

De rol van de onderwijsinspectie is onderwerp van voortdurende discussie. Iedereen die ik spreek vindt het van belang dat er goed toezicht wordt gehouden op de kwaliteit van het onderwijs. Sterke scholen verdienen onze waardering, zwakke scholen moeten op de radar zijn en snel het onderwijs verbeteren. Het gaat echter mis als voor een inspectiebezoek een papierwinkel wordt opgetuigd om de inspecteur maar tevreden te houden. Volgens de enquête ‘De staat van het onderwijstoezicht. Het papierwerk op orde’ van de Algemene Onderwijsbond (AOb) komt dit zorgelijke beeld wel naar voren. Leraren geven aan dat zij onnodig veel tijd kwijt zijn aan bureaucratische rompslomp, terwijl de inspectie aangeeft hier ook niet op zit te wachten. Er gaat dus iets mis.

Wat mij betreft, moeten we nu dus echt tempo maken met het terugdringen van alle bureaucratie. Leraren zijn er om les te geven en de onderwijsinspectie hoort als ‘critical friend’ mee te kijken. Benoemen wat goed gaat, constructief meedenken over wat beter kan. Het door docenten invullen van rapporten is daarbij onmisbaar. Het doel daarvan is echter om de vorderingen van leerlingen te volgen, niet om de onderwijsinspecteur tevreden te houden. Op het moment dat het doorslaat naar het laatste, moeten we kritisch kijken of we dit niet kunnen schrappen.

Ik wil dat de minister en staatssecretaris om de tafel gaan zitten met leraren en de onderwijsinspectie. Zij kunnen samen bepalen waar de onnodige verantwoording zit en in overleg besluiten waar bureaucratie geschrapt kan worden. Zo doet de onderwijsinspectie weer waartoe zij op aarde is: toezicht houden op hoofdlijnen én de diepte in om de kwaliteit van het onderwijs nog beter te maken. En leerkrachten houden zo meer tijd voor hun belangrijke werk; het onderwijzen van onze kinderen.