Militaire missies altijd onderzoeken

Militaire missies altijd onderzoeken

Door Mariëtte Hamer op 17 februari 2010 Delen  

Vandaag is het debat over het Irak-rapport van de commissie Davids. Daarin
stel ik  voor om vast te leggen dat voortaan altijd binnen een jaar na een
besluit over politieke steun en/of een militaire bijdrage aan missies, een
parlementaire evaluatie over de besluitvorming zal plaatsvinden.

 

Nederland was één van de landen die steun verleenden aan de inval in Irak.
Dat was een keuze van het toenmalige kabinet. Een keuze waar de PvdA in 2003
niet achter kon staan, de zeven daaropvolgende jaren niet achter stond en die
met de kennis van nu evenmin te rechtvaardigen is.

De oorlog ontbeerde een adequaat volkenrechtelijk mandaat, bleek op onjuiste
gronden gemotiveerd en is op een grote mislukking uitgedraaid. Terecht werd
jarenlang de vraag gesteld hoe het toenmalige kabinet er toe kwam deze oorlog
politiek te steunen. Het is dan ook van groot belang dat er nu, zeven jaar na
dato, een evaluatie ligt en lessen worden getrokken.

Wij vellen een kritisch oordeel over hoe de zaken zeven jaar geleden zijn
verlopen. In een eerste reactie betitelde de PvdA fractie de conclusies van de
Commissie als stevig en verontrustend.

Dat is ook de reden dat wij geen genoegen konden nemen met de eerste
verklaring van de Minister President. Daarom achten wij het ook van groot belang
dat nu wel recht wordt gedaan aan de conclusies van de Commissie Davids in de
kabinetsreactie.

Uit de kabinetsreactie blijkt dat het kabinet de beschrijving van de
feitelijke gang van zaken zoals weergegeven door Davids accepteert. Op basis van
het rapport toont het kabinet ook reflectie en geeft aan welke zaken anders en
beter hadden moeten lopen in het verkeer met de Kamers. En op grond daarvan
trekt het kabinet lessen voor de toekomst.

Terecht constateert de Commissie Davids dat het beter was geweest wanneer dit
onderzoek eerder was verricht. Daarom wil mijn fractie vandaag graag initiatief
nemen om in de toekomst te voorkomen dat dit nog eens zo lang op zich laat
wachten.