Milieuvoorstellen Europese Commissie teleurstellend

Milieuvoorstellen Europese Commissie teleurstellend

Door Jan Vos op 23 januari 2014 Delen  

De Partij van de Arbeid vindt het belangrijk dat de gevolgen van de opwarming van de aarde krachtig worden aangepakt. Ik ben dan ook teleurgesteld over de voorstellen van de Europese Commissie om de CO2-uitstoot met slechts 40% terug te dringen, en deel de kritiek van de milieuorganisaties op deze voorstellen. We kunnen een voorbeeld nemen aan het Verenigd Koninkrijk, daar pleit de regering voor het verminderen van de uitstoot met 50 procent.

Daarnaast stelt de Commissie ook voor om geen bindende doelstellingen voor energie-efficiency en duurzame energie in te stellen. De PvdA wil dat wel. Het kabinet gaat op verzoek van de Tweede Kamer bekijken of Nederland kan pleiten voor aanvullende doelstellingen. Naast een CO2-doelstelling, moeten er ook doelstellingen komen voor duurzame energie en ‘energie-efficiency’.

We vinden het hierbij wel belangrijk dat deze aanvullende doelen de CO2-doelstelling zo min mogelijk tegenwerken. Een motie van de PvdA waarin de regering daartoe wordt opgeroepen, is met steun van de VVD aangenomen.