Mijn visie op cultuur

Mijn visie op cultuur

Door Jet Bussemaker op 11 juni 2013 Delen  

Cultuur levert een grote bijdrage aan onze samenleving. Cultuur verbindt, vergroot je blikveld en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Door goed cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen een creatieve en onderzoekende houding. Creativiteit en innovatie zijn belangrijke voorwaarden voor verdere groei van onze kennissamenleving. Dat schrijf ik een brief aan de Tweede Kamer waarin ik mijn visie op cultuur uiteenzet.

Alle leerlingen moeten via goed cultuuronderwijs de kans krijgen hun creatieve talenten en vaardigheden verder te ontwikkelen. Alle leerlingen moeten via goed cultuuronderwijs de kans krijgen hun creatieve talenten en vaardigheden verder te ontwikkelen. Daarom trek ik 5 miljoen euro per jaar uit om de Cultuurkaart voor alle middelbare scholieren de komende tien jaar te handhaven.

De cultuursector staat voor grote maatschappelijke opgaven. Op de overheidsbijdrage aan cultuur is onder het vorige kabinet fors bezuinigd. De gesubsidieerde sector is volop bezig een passend antwoord te vinden op die bezuinigingen. Dit is niet eenvoudig. Ik ben onder de indruk van de veerkracht en potentie die ik in de cultuursector zie. Kunstenaars en culturele instellingen passen zich aan die veranderende omstandigheden aan en gaan samenwerkingsverbanden aan, met elkaar en met andere sectoren.

Deze brief is tot stand gekomen na vele gesprekken en werkbezoeken overal in het land. In het eerste deel schets ik mijn visie op de verschillende waarden van cultuur voor de samenleving. Daarbij ga ik in op diverse maatschappelijke veranderingen. Daarna beschrijf ik hoe ik mijn agenda voor het cultuurbeleid voor de komende tijd zal vormgeven en welke acties hieruit volgen. Vervolgens ga ik in op ontwikkelingen in het gesubsidieerde stelsel en de wijze waarop ik hiermee wil omgaan. De brief sluit af met een paragraaf over de besteding van het budget voor frictiekosten.

Ik beschouw deze brief als aanzet voor een inhoudelijk debat over cultuur, de rol van de overheid en de waarde van cultuur voor de samenleving. Tegelijk heeft de Tweede Kamer een brief ontvangen over het museale stelsel. Lees verder op rijksoverheid.nl >