Met de ‘Wmo en route’ door Nederland

Met de ‘Wmo en route’ door Nederland

Door Jet Bussemaker op 15 december 2009 Delen  

Ik trek momenteel door het land om te zien hoe de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) in verschillende gemeenten wordt uitgevoerd. Ik zie dat veel
gemeenten zeer innovatief zijn en prijs de enorme lokale betrokkenheid. Mijn
blog gaat deze week over de ‘Wmo en route’.

Onlangs gaf ik in Sneek het startschot voor de ‘Wmo en route’. Ik trek
tijdens deze tour langs alle provincies in Nederland en neem bij verschillende
gemeenten een kijkje in de keuken van de
Wet maatschappelijke
ondersteuning
.

Tijdens deze bezoeken zie ik hoe verschillend het welzijnsbeleid wordt
uitgevoerd door gemeenten. En dat is niet verwonderlijk. De Wmo stelt de
participatie van de lokale bevolking centraal en de behoeften daaraan zijn
overal anders. Maar ik zie ook gemeenten die het organiseren van de Wmo zien als
een technisch proces. Zij organiseren de werving van huishoudelijke hulp, zoals
de aanbesteding van een rotonde. Terwijl welzijn juist veel meer vanuit de vraag
van bewoners zou moeten worden georganiseerd. Zo maak je van de Wmo een echte
buurtwet.

Veel gemeenten zijn zeer innovatief. Bijvoorbeeld in Meppel, waar mensen in
de sociale werkvoorziening taken in het kader van de Wmo verrichten, zoals het
runnen van de boodschappenbus of werken in de huishoudelijke verzorging. En in
Enschede, waar wijkcoaches niet alleen mensen helpen met zaken die te maken
hebben met zorg, maar ook schuldhulpverlening regelen of optreden als
leerplichtambtenaar. De Wmo geeft gemeenten de kans om beleidsterreinen te
combineren en slimmer te organiseren.

Bijzonder vond ik de enorme lokale betrokkenheid in het Limburgse Peel en
Maas, waar ik afgelopen maandag 14 december op bezoek was. Daar bepaalt de
lokale gemeenschap waar behoefte aan is. De overheid faciliteert en stuurt hier
en daar bij. Dat heeft geweldig veel onderlinge betrokkenheid en samenwerking
teweeg gebracht. Het is een proces geweest van jaren, maar wel een uniek
voorbeeld! Eén van de scholen geeft aan de maatschappelijke stage van leerlingen
invulling met een boodschappendienst voor ouderen. Tijdens onze ontmoeting
spatte bij zowel de jongeren als de ouderen het enthousiasme er vanaf. Ook
hebben ze dagactiviteiten waar zowel mensen met een AWBZ-indicatie als mensen
met andere problemen zoals eenzaamheid komen. Iedereen is dus welkom om mee te
eten of computerles te krijgen. Weg met de schotten!

Ook bezocht ik Gilze, de veertiende gemeente in Noord-Brabant. Daar zijn
huisartsen nauw betrokken bij de Wmo. Dat is belangrijk omdat zij een cruciale
bijdrage kunnen leveren aan kennis over patiënten, wanneer zij in aanmerking
komen voor hulp- en zorgproducten.

De Wmo is met partijgenoten en andere geïnteresseerden ook ruimschoots ter
sprake gekomen op het partijcongres op 12 december jl. in Apeldoorn. Ook daar
werd duidelijk dat verschillende problemen om verschillende oplossingen vragen.
Simpelweg omdat de ondersteuningsvraag in Zeeland niet gelijk staat aan die in
Heerenveen.

Ik kan en wil daarom niet vanuit Den Haag één model invoeren en verwachten
dat dit voor iedereen zal werken. We moeten per gemeente kijken op welke manier
de Wmo lokaal het best en slimst georganiseerd kan worden. Daarbij is het
ontzettend belangrijk om als gemeenten met elkaar in gesprek te gaan en van
elkaar te blijven leren. Vandaar dat ik deze voorbeelden graag met jullie deel.

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht roep ik iedereen op om de Wmo de
politieke aandacht te geven die het verdient. PvdA-ers hebben de opdracht om met
een goede visie op de uitvoering van de Wmo te komen. Maak daarbij uiteraard
gebruik van de goede voorbeelden van collega’s uit het hele land, maar realiseer
ook hoe uniek de eigen gemeente is. Zodat we met z’n allen van de Wmo een
sociaal-democratische buurtwet kunnen maken!

Tot 8 februari ben ik ‘en route’ door Nederland om nog meer gesprekken te
voeren over de Wmo, mooie voorbeelden te bekijken en deze met jullie te delen.
Ik hoop jullie daar te zien.

18 januari 2010
Zeeland, Hulst
Zuid-Holland, Dordrecht

27 januari 2010
Flevoland, Almere

8 februari 2010
Noord-Holland, Huizen
Utrecht, Houten