Met bewoners zorgen voor veilige buurt

Met bewoners zorgen voor veilige buurt

Met bewoners zorgen voor veilige buurt

Door Ahmed Marcouch op 14 maart 2014 Delen  

Bewoners moeten meer invloed krijgen op de veiligheid in hun buurt. De Partij van de Arbeid wil dat zij zeggenschap krijgen over de prioriteiten van de wijkagent en meebepalen waaraan het buurtveiligheidsbudget wordt besteed. In steden moet er tenminste één wijkagent per 5000 inwoners zijn, die de buurt en de bewoners kent en de cultuur begrijpt.

Met steun van ruim honderd lokale PvdA-lijsttrekkers lanceer ik vandaag een plan (pdf) dat onze wijken veiliger moet maken.

 

Actieplan ‘Veilige wijken’ (pdf) >
Actieplan ‘Veilige wijken’ (htm) >

Ik spoor de politie aan om aangiften van de bewoners professioneel te behandelen. Zo kan de politie beter opsporen en worden meer misdadigers veroordeeld. De Top 600-aanpak in Amsterdam, waarbij de ergste criminele jongens passend bestraft en hun jonge broertjes op het rechte pad gehouden worden, moet in alle gemeenten worden ingevoerd. Burgemeesters moeten hardnekkige overlastgevers een tijdelijk een huisverbod kunnen opleggen. Want veiligheid is een voorwaarde voor vrijheid.

In een onveilige buurt wint de sterkste en kunnen mensen niet leven, kinderen niet spelen of ondernemers niet werken. Dat tolereert de PvdA niet. Buurtbewoners weten zelf het beste wat de grootste problemen in de wijk zijn, en daarom moeten zij dat samen met de wijkagent dicht bij huis kunnen regelen.

Er moeten snel voldoende wijkagenten komen. Burgemeesters en politie moeten draaideurcriminelen voortdurend op de huid zitten en hard aanpakken. Dat werkt goed in onze hoofdstad en wat ons betreft doen we het overal zo.

Woninginbraken, overlast en beroving zijn echte, harde misdaden die een gigantische impact hebben op het dagelijks leven van mensen. Het gebeurt te vaak dat slachtoffers van criminaliteit, overlast en intimidatie besluiten te verhuizen. Dat kan niet. De PvdA staat pal achter de slachtoffers. Gemeenten en de politie moeten hand in hand met hen de problemen in de wijk oplossen.

De PvdA wil ook meer maatregelen om inbraken te voorkomen. Een woninginbraak heeft grote impact op je leven: het idee dat er iemand in jouw huis is binnengedrongen is onverteerbaar. Tachtig procent van de dieven pleegt een inbraak omdat de buit gemakkelijk voor het grijpen ligt. Goed hang- en sluitwerk is het beste preventiemiddel. Gemeenten moeten hun inwoners daarbij helpen en een deel van de kosten vergoeden. Woningcorporaties en verzekeraars kunnen daaraan meebetalen omdat zij er baat bij hebben: de schade die hiermee wordt voorkomen weegt ruimschoots op tegen de kosten.

Tot slot strijdt de PvdA tegen huisjesmelkers en verloedering van woningen. Malafide huisjesmelkers moeten al bij een tweede overtreding een boete kunnen krijgen en een beroepsverbod als zij volharden. Gemeenten gaan pandeigenaren actief aanschrijven om hun panden veiliger en schoner te maken om de gezondheid van bewoners te waarborgen.