Mensensmokkel op Middellandse Zee samen aanpakken

Mensensmokkel op Middellandse Zee samen aanpakken

Door Marit Maij op 21 oktober 2013 Delen  

De afgelopen weken werden we opgeschrikt door de dood van honderden migranten bij het Italiaanse eiland Lampedusa. Zij verdronken onder de laars van Europa, op zoek naar een beter bestaan. Verschrikkelijke gebeurtenissen die niemand onberoerd laten. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Europa om dergelijke rampen te voorkomen. Niet alleen door betere grensbewaking, maar door middel van een totaalaanpak in samenwerking met de Afrikaanse landen.

De Europese Raad van regeringsleiders spreekt deze week over de rampen op de Middellandse Zee en hoe deze te voorkomen. De Partij van de Arbeid steunt Europese initiatieven om Frontex, de gezamenlijke Europese grensbewaking, beter te laten functioneren. Het is goed om bootjes met migranten en vluchtelingen eerder op het spoor te komen en ervoor te zorgen dat boten tijdig worden gestopt en veilig kunnen terugkeren. Dat redt levens.

Maar alleen betere grensbewaking is niet voldoende. De migranten die aankomen op Lampedusa vertellen dat ze 5.000 tot 6.000 euro moesten betalen voor de overtocht aan mensensmokkelaars. Met 500 mensen op een boot maken deze smokkelaars dus al snel een omzet van 250.000 euro per gammel bootje. Jaarlijks wordt er met de overtocht van deze migranten rond de 25 miljard euro verdiend. Mensensmokkel is big business met hele grote risico’s voor de mensen die zich daartoe wenden tot gevolg, niet zelden in het slechtste geval de dood.

De EU moet daarom samen met Afrikaanse landen de strijd tegen mensensmokkel voortvarend aanpakken. Dat moet zowel door het opsporen en aanpakken van de smokkelaars, als door het bieden van alternatieven. Initiatieven om mobiliteitspartnerschappen met Tunesië en andere Noord-Afrikaanse landen af te sluiten moeten worden versneld. Afspraken over terugdringen van illegale migratie, effectieve terugkeer, faciliteren van legale migratie én, heel belangrijk, de aanpak van mensensmokkel.

De regering heeft inmiddels toegezegd om dit onderwerp te bespreken op de Europese Raad. Daarnaast heeft de regering toegezegd om dit op de agenda van de top tussen de Europese Unie en de Afrikaanse Unie in april 2014 te zetten. Wat de PvdA betreft is dit de komende tijd een prioriteit op de Europese agenda. Want alleen gezamenlijk kan illegale en levensgevaarlijke migratie en tragedies zoals op Lampedusa tegengegaan worden.