Mensenhandel en gedwongen prostitutie tegengaan

Mensenhandel en gedwongen prostitutie tegengaan

Mensenhandel en gedwongen prostitutie tegengaan
Foto Shutterstock / ChameleonsEye

Door Marith Volp op 17 oktober 2014 Delen  

Samen met collega-Kamerleden Nine Kooijman (SP) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) heb ik vrijdag de initiatiefwet strafbaarstelling klant gedwongen prostitutie gepresenteerd. Drie verschillende partijen met een gedeelde wens: dwang, uitbuiting en mensenhandel in de prostitutie tegengaan.

Morgen is de Europese dag tegen de mensenhandel. Een dag waarop we weer stil staan bij de slachtoffers van mensenhandelaren. Nog te veel vrouwen moeten iedere dag gedwongen werken in de prostitutie. Vaak worden zij door mensenhandelaren naar Nederland gehaald, of door loverboys gevangen in hun web. Een verschrikkelijke misdaad, waar de politie ook terecht tegen optreedt. Iemand van haar vrijheid beroven, handelen in mensen en iemand tegen haar zin in prostitueren is een van de ergste misdaden die je je kan bedenken.

De laatste jaren is de aanpak mensenhandel geïntensiveerd. Er is meer capaciteit bij de politie en het Openbaar Ministerie, en de straffen voor mensenhandelaren zijn hoger geworden. Maar ook de klant mag niet wegkijken als hij weet dat de prostituee haar werk niet vrijwillig doet. Door de ogen te sluiten werken deze klanten namelijk mee aan mensenhandel en zijn ze eigenlijk medeplichtig. Zij zorgen voor de vraag waar de mensenhandelaren aan voldoen.

Met deze initiatiefwet (pdf) worden klanten die willens en wetens gebruik maken van een prostituee die gedwongen haar werk moet doen, verantwoordelijk gesteld bij misstanden. Klanten hebben het namelijk vaak heel goed door: de prijs is onrealistisch laag, er wordt afgesproken in een garagebox of er staan vier kleerkasten voor de deur. Deze klanten mogen hun ogen niet sluiten voor deze signalen. Met deze initiatiefwet zetten we een volgende stap in het bestrijden van mensenhandel tegengaan en misstanden in de prostitutiebranche stevig aanpakken.

Lees ook de zogenoemde Memorie van Toelichting (pdf) >