Mensen boven multinationals, óók in 2019

Mensen boven multinationals, óók in 2019

Ook voor 2019 is het nodig om andere keuzes te maken, daarom laten wij samen met GroenLinks en SP zien dat het anders moet.

Vorig jaar presenteerden wij samen met GroenLinks en SP een gezamenlijk voorstel met andere keuzes voor de toekomst van Nederland. Een keuze voor investeringen in onze samenleving en in de bestaanszekerheid van iedere Nederlander. Een keuze voor leraren, politieagenten en werkenden in de zorg. Voor mensen die ziek zijn of een arbeidshandicap hebben. Voor betaalbare woningen. Kortom, de duidelijke keuze voor mensen en niet voor multinationals. Ook voor 2019 is het nodig om andere keuzes te maken, daarom laten we samen met GroenLinks en SP zien dat het anders moet.

Een keuze voor investeringen in onze samenleving en in de bestaanszekerheid van iedere Nederlander.

1. Mensen boven multinationals

Wij kiezen ervoor om de dagelijkse boodschappen niet duurder te maken, te strijden tegen armoede en vóór eerlijk werk. Ook willen we dat je eerder kunt stoppen met werk. Verder halveren we het eigen risico, op weg naar volledige afschaffing. Dat betalen we door de winstbelasting voor grote multinationals niet te verlagen, door af te zien van de ‘vlaktaks’ waar vooral hoge inkomens van profiteren en door miljonairs meer belasting te laten betalen over hun vermogen.

2. Leraren, agenten en werkenden in de zorg boven beleggers en banken

Wij kiezen ervoor te investeren in mensen die belangrijk werk doen voor ons allemaal, in plaats van het afschaffen van de dividendbelasting voor buitenlandse aandeelhouders. Leraren, agenten en werkenden in de zorg; zij verdienen een betere beloning. Dat betalen we door de dividendbelasting niet af te schaffen en door banken meer belasting te laten betalen.

3. Betaalbaar wonen en eerlijk klimaatbeleid

Wij kiezen voor meer betaalbare en duurzame woningen. Iedereen moet kunnen rekenen op een fijn huis in een buurt waar je kinderen kunnen buitenspelen. We investeren in bouwen, lagere huren en het renoveren van huizen. Grote bedrijven gaan extra betalen voor uitstoot, zodat de rekening niet bij de gewone Nederlanders terecht komt. Dit zijn de eerste stappen richting klimaatrechtvaardigheid.

bedragen in miljarden

Toelichting per maatregel

 1. Mensen boven multinationals
 • Laag tarief BTW blijft op 6%. Kosten: 3,0 miljard euro.
 • Geen verlaging VPB en toptarief naar 27%. Opbrengst: 2,1 miljard euro
 • Wij schaffen het eigen risico af om de solidariteit tussen ziek en gezond te herstellen. Kosten deze kabinetsperiode: 3,8 miljard. In 2019 wordt het eigen risico gehalveerd.
 • De vlaktaks wordt niet ingevoerd. Het laagste tarief gaat niet omhoog, het hoogste niet omlaag. De tussenschijven blijven bestaan. Opbrengst in 2019 bedraagt 3,9 miljard euro.
 • Er komt budget beschikbaar (0,4 miljard) om het via cao’s mogelijk te maken dat mensen in zware beroepen eerder met pensioen kunnen. Daarnaast wordt de AOW-leeftijd komend jaar bevroren op 66 jaar (0,5 miljard).
 • Mensen die meer dan €1 miljoen aan vermogen bezitten, gaan meer belasting betalen over hun vermogen. Dit levert volgend jaar €1,4 miljard op.
 • Er komt in 2019 €600 miljoen voor lokale armoedebestrijding, schuldhulpverlening en investeringen in beschut werk. De investeringen in beschut werk zorgen er voor dat gemeenten aan hun doelstellingen kunnen voldoen. Daarnaast gaan de maatregelen van het kabinet die de problematiek van werkende armen vergroot (maatregelen 121 en 122 RA) van tafel (0,2 miljard).
 • Bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid in het regeerakkoord worden niet doorgevoerd. De Wajong-uitkering bedraagt 75% WML.
 1. Leraren, agenten en verpleegkundigen boven beleggers, banken en expats
 • Extra ruimte voor loonstijging in zorg, onderwijs, politie en sociale advocatuur. Het gaat om 1 miljard euro meer voor lonen (circa 2% extra loonstijging in 2019 voor werkenden tot en met anderhalf keer modaal). En 1 miljard voor minder werkdruk in de publieke sector door ruimte te creëren om meer collega’s aan te nemen.
 • Verhoging bankenbelasting. Opbrengst: 1 miljard.
 • Dividendbelasting blijft in stand. Opbrengst: 0,4 miljard.
 • Afschaffen 30%-regeling voor expats. Opbrengst: 0,4 miljard.
 1. Duurzaam en betaalbaar wonen en een eerlijk klimaatbeleid
 • Wij willen voor iedereen: goede, betaalbare en duurzame woningen. Daarvoor is een investeringsfonds nodig. Om meer te bouwen in de gebieden waar nu tekort aan betaalbare huurwoningen zijn, wordt komend jaar 565 miljoen uitgetrokken.
 • We verlagen de verhuurdersheffing voor corporaties die investeren in renovatie en duurzamer maken van hun woningvoorraad. Daarnaast gaat de verhuurdersheffing omlaag wanneer corporaties ervoor kiezen om de huren te verlagen. Corporaties die stevig bouwen, verduurzamen en de huren verlagen, kunnen daardoor zo uitkomen dat ze per saldo geen verhuurdersheffing hoeven af te dragen. In totaal gaat het om een verlaging van 600 miljoen.
 • De hoogste 3 EB-schijven van gas en elektra gaan omhoog zodat de grootste vervuilers meer gaan betalen. Totale opbrengst: 1,9 miljard.
 • Het regeerakkoord verlaagt de teruggave van de energiebelasting met 50 euro per jaar waardoor de energierekening van burgers flink toeneemt. Deze maatregel vermindert het draagvlak voor een duurzame energietransitie. Wij verhogen de teruggave met 100 euro in 2019 (dus 150 euro verschil met kabinet). Door deze maatregel stijgt de energierekening van een gemiddeld huishouden niet ondanks de toenemende prijs door ODE en de hogere belasting op gas. Kosten: 1,2 miljard.
Delen:

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken.

Doe mee en word nu lid!

Word nu lid