Menselijke maat terug bij UWV

Menselijke maat terug bij UWV

Menselijke maat terug bij UWV

Door Roos Vermeij op 11 november 2015 Delen  

Veel werkzoekenden kunnen, om diverse redenen, niet uit de voeten met de digitale dienstverlening door het UWV. De PvdA vindt dit onacceptabel. Werk emancipeert, geeft mensen zelfrespect en zorgt voor een beter leven. Barrières die de zoektocht naar werk belemmeren, moeten worden beslecht. Ik ben dan ook blij dat minister Asscher ervoor zorgt dat het UWV werkzoekenden meer persoonlijke begeleiding gaat bieden om aan het werk te komen. 

Het UWV bemiddelt momenteel voornamelijk digitaal. Pas na drie maanden heeft de uitvoeringsorganisatie persoonlijk contact. Juist contact op maat kan leiden tot een snellere toegang op de arbeidsmarkt. Het UWV moet daarom naast mensen gaan staan en niet ertegenover.

Ik heb daarom samen met Henk Krol van 50Plus, het kabinet verzocht met een plan te komen hoe het UWV werkzoekenden persoonlijk kan begeleiden. Daar was veel draagvlak voor in de Kamer, en het kabinet maakt hier dus ook werk van. Het is goed dat mensen die dat nodig hebben, snel persoonlijke begeleiding krijgen.

Delen: