Menselijke maat in het asielbeleid

Menselijke maat in het asielbeleid

Door Marit Maij op 25 februari 2014 Delen  

Iedere dag krijg ik mails en vragen over het vreemdelingen- en asielbeleid. Niet alle vragen zijn makkelijk te beantwoorden. Het gaat om mensen die wel of geen toegang tot Nederland krijgen. Daar hebben we regels voor afgesproken, maar mensen en hun situatie zijn soms niet in regels te vatten. Mensen hebben een gezicht, zijn de buurman of het meisje bij je kinderen in de klas. Gevoel en ratio strijden om voorrang.

De PvdA vindt dat het vreemdelingen- en asielbeleid humaan, rechtvaardig en duidelijk moet zijn. We hebben regels en procedures voor mensen die hier mogen blijven en regels en procedures voor mensen die hier niet meer mogen blijven, en dat blijft altijd lastig. Daarom werken we iedere dag aan een humaner beleid, en met succes.

Na jaren waarin het asielbeleid steeds strenger is geworden, zetten we nu stappen vooruit om het beleid humaner te maken. Zo mogen er al ongeveer 650 kinderen door het kinderpardon samen met hun familie in Nederland blijven, wordt het aantal plekken in vreemdelingendetentie gehalveerd, wordt het buitenschuldbeleid verbeterd, wordt de medische zorg verbeterd, komen er alternatieven voor kinderen in de cel en gaat de politie niet op zoek naar vreemdelingen louter en alleen omdat ze geen geldige verblijfsstatus hebben. Tevens heeft de PvdA samen met een meerderheid van de Kamer de wens uitgesproken dat visitatie bij vreemdelingen (onderzoek in het lichaam) wordt afgeschaft en vervangen door een bodyscan. Ook moet onze regelgeving helder zijn en aangepast worden als de omstandigheden daarom vragen. Zo heeft staatssecretaris Teeven direct nadat de bizar strenge anti-homowetgeving in Oeganda werd aangenomen, zijn beleid voor homoseksuelen uit dat land aangepast.

Uiteindelijk is ook onderdeel van een rechtvaardig en humaan asielbeleid dat als alle procedures doorlopen zijn en er geen verblijfsgrond is, iemand terugkeert naar het land van herkomst. Dat is altijd moeilijk, maar iedereen altijd toelaten gaat de draagkracht van de Nederlandse samenleving en onze verzorgingsstaat te boven. Wel moeten we deze mensen weer perspectief bieden en op een menswaardige wijze helpen bij terugkeer. Daarom vindt de PvdA het goed dat bijvoorbeeld uitgeprocedeerde asielzoekers in de gezinslocaties vrijwilligerswerk mogen gaan doen en dat mensen die moeten terugkeren geholpen kunnen worden met het weer opbouwen van een bestaan.

Ook toezicht hoort bij het terugkeerbeleid. De PvdA heeft ingestemd met een nieuwe wet die het toezicht enigszins uitbreidt. Als de vreemdelingenpolitie de woning van iemand zonder verblijfsstatus binnentreedt, mag er worden gezocht naar identiteitsdocumenten. In Nederland hebben de belastingdienst en de douane vergelijkbare bevoegdheden, ook zonder tussenkomst van de rechter. Deze bevoegdheid is noodzakelijk omdat als identiteitsdocumenten worden achtergehouden het vrijwel onmogelijk is om iemand naar het land van herkomst te laten terugkeren. En alleen daar kunnen deze mensen weer een toekomst opbouwen.

Het vreemdelingen- en asielbeleid staat bol van de menselijke dilemma’s. Beslissingen over de toekomst van mensen worden niet lichtvaardig genomen. De PvdA heeft daarbij altijd oog voor de menselijke maat. Hierin zijn de afgelopen tijd belangrijke stappen gezet en ik blijf me voortdurend inzetten voor een humaner asielbeleid.