Deel je zorgen over WSW en Wajong

Deel je zorgen over WSW en Wajong

Door Mariëtte Hamer op 17 mei 2011 Delen  

De PvdA heeft een meldpunt ingesteld vanwege de voorgenomen bezuinigingen op
de Wajong en de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Iedereen die te maken krijgt
met de kwalijke gevolgen van deze dwaze kaalslag kan een e-mail sturen naar
PvdA_meldpunt@tweedekamer.nl.
De PvdA wil graag een zo volledig mogelijk beeld van wat er leeft onder
jonggehandicapten en op de werkvloer van sociale werkplaatsen.

Eerder
schreef ik
hier al dat de PvdA zich grote zorgen maakt of met de
afspraken
in het zogeheten bestuursakkoord
de WSW overeind kan blijven. Het
concept-akkoord bevat afspraken die keihard uitpakken voor de meest kwetsbaren
op de arbeidsmarkt. Het Centraal Planbureau
heeft
het kabinet al gewaarschuwd
, dat wanneer de Sociale Werkvoorziening (SW)
wordt afgesloten voor een groot deel van deze groep, deze mensen niet op eigen
kracht hun weg kunnen vinden op de arbeidsmarkt. Helaas is daar niets mee
gedaan.

Lees
hier
het PvdA-plan voor mensen met een arbeidshandicap. Dat plan is erop
gericht kwetsbare groepen volwaardig mee te laten doen.Want natuurlijk vind ik
dat iedereen die kan werken ook moet werken. Voor mensen met een arbeidshandicap
zullen er dan ook banen moeten komen. Ons plan voorziet daarin.

Helaas maakt het kabinet hierover geen afspraken met bedrijven, maar voert
het bezuinigingen door op de bemiddeling naar werk, op de werkvoorziening en op
de uitkering.Ik vind dat asociale maatregelen, omdat het voor deze groep zo nog
moeilijker wordt om zelf te voorzien in hun levensonderhoud.

De PvdA wil graag in contact komen met de mensen die hier de problemen van
ondervinden. Daarom openen we een meldpunt waar elke betrokkene met zijn of haar
verhaal terecht kan. Iedereen die zich zorgen maakt en/of vragen heeft over de
plannen van het kabinet en de toekomst van de WSW/Wajong kan een e-mail sturen
naar
PvdA_meldpunt@tweedekamer.nl.